Archive for Maj, 2012

Rozciąganie i opukiwanie

Rozciąganie mięśni kończyn pomaga usprawnić pracę stawów. Jedna z me­tod rozciągania – osoba masu­jąca ugina nogę osoby masowanej i przytrzymuje przez chwilę (odlicza do trzech), a następnie rozluźnia mięśnie. Osoba masowana powinna podczas wykonywania tej czynności spokojnie leżeć, by nie utrudniać osobie masu­jącej wykonywania tego elementu zabiegu.

Rozciągnie bierne to zabieg, który można wykonywać na wiele różnych sposobów. Szczególnie warto polecić wypróbowanie następujących metod:

  • Uginamy obie nogi i przesuwamy je w kierunku klatki piersiowej. Przytrzymujemy, odliczając do trzech, a następnie rozluźniamy.
  • Rozciągamy ramię nad głową. Wykonujemy okrężne ruchy, po czym kładziemy ramię w jego naturalnej pozycji.
  • Delikatnie odciągamy ramiona do tyłu, otwierając w ten sposób klatkę piersiową.
  • Delikatnie rozciągamy mięśnie nogi, unosząc ją powoli na bok na wysokość około trzydziestu centymetrów nad ziemią.

Opukiwanie ruchami perkusyjnymi to technika, którą zwykle stosuje się na zakończenie masażu. Opukiwanie wykonuje się albo opuszkami pal­ców, albo krawędziami dłoni. Opukiwanie należy wykonywać, posuwając się w dół pleców, a następnie przez pośladki i nogi, aż do kostek. Delikatnie opukać należy także podeszwy stóp. Następnie krawędziami dłoni wykonu­jemy rytmiczne uderzenia na plecach naszego partnera. Opukiwanie rucha­mi perkusyjnymi stanowi doskonale wykończenie każdego masażu.

Pocieranie i ucisk

Pocieranie polega na przesuwaniu skóry po powierzchni mięśni. Wyko­nywaniu masażu tą technika towarzyszy pojawienie się uczucia ciepła na poziomie skóry. Jeżeli w trakcie wykonywania masażu natrafimy na szcze­gólnie spięty obszar, powinniśmy zatrzymać się przy nim chwilę dłużej. Na spiętym fragmencie ciała wykonujemy palcami okrężne ruchy. W ra­zie potrzeby możemy jedną ręką przytrzymać partnera, by nie zmieniał pozycji, drugą zaś wykonywać okrężne ruchy na szczególnie wrażliwym obszarze. Napięcie mięśni barku można wyeliminować, wykonując okręż­ne ruchy kciukiem i utrzymując na podrażnionym obszarze ucisk przez dłuższą chwilę.

Masaż kompresyjny pozwala zrelaksować się całemu ciału. Masaż tą techniką wykonuje się całą powierzchnią dłoni (palce powinny pozostać rozluźnione). Możemy w ten sposób ucisnąć delikatnie obiema dłoni prze­strzeń po obu stronach kręgosłupa na wysokości nerek — nasze dłonie two­rzą ciepły kompres. Możemy też ułożyć jedną dłoń na drugiej i uciskać w ten sposób dowolny inny większy fragment pleców masowanej osoby.

Masaż techniką effleurage i petrissage

Effleurage to technika polegająca na wykonywaniu płytkich, okrężnych ruchów. Zabieg wykonywany tą techniką stymuluje przepływ krwi do komórek oraz krążenie limfy w całym ciele. Petrissage to natomiast głęb­szy, ugniatający ruch, dzięki któremu lepiej odżywione mięśnie mogą się rozluźnić. Te dwie techniki stanowią fundament masażu zmysłowego — w zależności od potrzeb oraz od wrażliwości masowanego w danym momencie obszaru można stosować głębszy lub delikatniejszy dotyk. W trakcie zabiegu należy stosować taką ilość oliwki, by możliwe było swobodne wykonywanie ruchów. W przypadku masowania szczególnie suchych lub owłosionych fragmentów skóry należy bez wahania zasto­sować więcej oliwki.

Aby wykonać masaż techniką, effleurage, należy przyłożyć ręce możliwie płasko do ciała masowanej osoby i przesuwać się po jego po­wierzchni, stopniowo zwiększając ucisk. W trakcie masażu powinniśmy odpowiednio dostosować także ruchy naszego ciała — celem masażu jest dotarcie do każdego wzniesienia i zagłębienia, każdej płaskiej przestrze­ni i każdej krawędzi, a także wymasowanie wszystkich zewnętrznych krawędzi ciała.

Aby naprawdę zrozumieć znaczenie dostosowania dotyku do maso­wanej powierzchni, warto skoncentrować uwagę na masowaniu głowy. Nasz partner leży na plecach, a my kładziemy mu dłonie na głowie. Kła­dziemy dłonie wzdłuż boków czaszki tak, by kciuki znajdowały się nad czołem. Nie wykonując dłońmi żadnych ruchów, oddychamy spokojnie i nakłaniamy naszego partnera do pełnego rozluźnienia się.

Jeżeli chcemy zastosować technikę petrissage, zaczynamy wykony­wać delikatne ruchy okrężne jedną dłonią. Staramy się jakby ściągnąć skórę do wewnątrz dłoni, delikatnie ściskając. Masaż powinniśmy wy­konywać obiema dłońmi — kiedy jedna dłoń chwyta, ściska i delikatnie szczypie jeden fragment skóry, druga powinna przygotowywać się do masażu kolejnego fragmentu ciała. W ten sposób powinno się pokryć cały masowany obszar.

Techniki wykonywania masażu zmysłowego

W trakcie masażu zmysłowego zastosować można wszystkie omawiane do­tychczas techniki. Na wstępie należy wspólnie z partnerem ustalić, ile czasu ma zostać przeznaczone na zabieg i na jaki czas oboje partnerzy mają ochotę. Masaż może trwać godzinę, ale równie dobrze może trwać zaledwie dwa­dzieścia minut — bardziej istotny od długości trwania zabiegu jest charakter stosowanego w jego trakcie dotyku. Przed rozpoczęciem masażu należy uło­żyć osobę masowaną w odpowiedniej pozycji i okryć ją lekkim materiałem.

W trakcie wykonywania masażu należy koncentrować swoje myśli na po­trzebach i pragnieniach partnera — ze szczególną uwagą należy obserwować, jakie elementy zabiegu sprawiają osobie masowanej przyjemność, a jakie wy­wołują ból. Ton głosu dostosowujemy do charakteru dotyku — powinien on przyczyniać się do tworzenia atmosfery ciepła i spokoju, ułatwiającej odbiera­nie wrażeń zmysłowych. Osoba masowana powinna znaleźć odpowiedni dla siebie rytm wykonywania ruchów — same ruchy powinny być natomiast płyn­ne i łagodne. Chodzi o to, by osoba masująca stworzyła swego rodzaju sym­fonię ruchów na ciele osoby masowanej. Na skórę osoby masowanej należy nałożyć taką ilość olejku, by można było wykonywać bez trudu płynne ruchy. Przed nałożeniem na skórę partnera olejek powinno się rozgrzać we własnych dłoniach. Można też wstawić pojemnik z olejkiem do ciepłej wody — wówczas jego zawartość będzie cały czas utrzymywała odpowiednia temperaturę.

Jeżeli danego rodzaju dotyk sprawi partnerowi ból, nie należy go więcej powtarzać. Cały czas należy sprawdzać, co odczuwa partner — partner powinien mieć świadomość, że masująca go osoba jest wyczulona na jego potrzeby. Jeżeli ból nie ustąpi nawet wówczas, gdy zaprzestaniemy dotykania danego miejsca, powinniśmy w ogóle zrezygnować z masażu — w takiej sytuacji koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem.

Najpopularniejsze techniki stosowane podczas wszelkiego rodzaju ma­saży to effleurage (wstrząsanie), petrissage (ugniatanie i ucisk), tapotement (różne formy opukiwania) oraz pocieranie. Wszystkie te techniki można z powodzeniem stosować także w trakcie masażu zmysłowego, dobierając odpowiedni ruch do aktualnych oczekiwań naszego partnera. Wszystkie ruchy wykonywać należy płynnie i spokojnie — tak, by masowana przez nas osoba mogła doznawać przyjemności.

Przygotowywanie miejsca do wykonywania masażu

Jeżeli oboje partnerzy stwierdzą, że mają w danym momencie czas i ocho­tę na to, by przeprowadzić i poddać się zabiegowi masażu, powinni po­starać się stworzyć atmosferę sprzyjającą pobudzaniu zmysłów. Najpierw trzeba zadecydować, czy najwygodniej będzie przeprowadzać zabieg na podłodze, czy też lepszym miejscem jest łóżko albo stół. W pomieszcze­niu, w którym będzie odbywał się masaż — niezależnie od tego, na czym będzie leżeć osoba masowana — powinno być ciepło (należy w szczegól­ności unikać przeciągów, które mogłyby schłodzić pomieszczenie). Warto wykorzystać wełniany koc lub flanelowe prześcieradło — materiał powi­nien być lekki, ale ciepły. Pomieszczenie, w którym wykonywany będzie masaż, powinno być właściwie oświetlone. Trzeba jednak zadbać o to, by światło nas nie raziło.

Olejki i świece zapachowe

Na rynku dostępny jest cały szereg artykułów ułatwiających pobudzanie zmysłów. Bez trudu można kupić różnego rodzaju olejki i świece zapa­chowe — każdy bez trudu znajdzie w tej ofercie coś dla siebie. Bardzo popularnym zapachem jest ylang ylang, olejek wytwarzany na bazie kwia­tów rosnących w rejonie Morza Śródziemnego — jego zapach ułatwia odzyskiwanie dobrego samopoczucia. Dawniej największym zaintereso­waniem cieszyło się patchouli wytwarzane z liści roślin rosnących w Azji (w szczególności w Indiach) oraz na Karaibach. Olejki i świece pachnące patchouli pozwalają osiągnąć spokój i poczuć przypływ energii.

Vetiver to natomiast głęboki zapach drewna pozyskiwany z korzeni ro­ślin rosnących w Indiach i na Haiti. Ten ostatni zapach ma silne właści­wości uspokajające.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych świec zapachowych, dzięki którym można nadać powietrzu w pomieszczeniu egzotyczny zapach. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy zapach podoba się wszystkim. Świece należy więc wybierać wspólnie z partnerem, decydując się na takie, których zapach odpowiadać będzie obu osobom. Jeżeli wybrany zapach — niezależnie od tego, czy będzie to zapach olejku, czy świec — wywoła u któregoś z partnerów nudności lub uczucie rozbicia, należy natychmiast zrezygnować ze stosowania go.

 

Cisza

Cisza ma niezwykłe znaczenie dla tworzenia atmosfery intymności. Wy­łączamy więc telefony, telewizory i radia, które mogłyby ją zakłócać. Do­brze byłoby też, gdyby w okolicy nie było żadnych innych osób, w szcze­gólności dzieci ani zwierząt (jeżeli są, warto zadbać o to, by położyły się spać). Doskonałą atmosferę można wytworzyć dzięki kojącej instrumen­talnej muzyce — jeżeli jednak nie dysponujemy odpowiednimi nagrania­mi, wystarczy nam cisza. Wykonywanie i poddawanie się masażowi może być źródłem ogromnej przyjemności — jeżeli zabieg przeprowadzany jest w odpowiednich okolicznościach, masaż jest dla obu osób niezwykle ra­dosnym przeżyciem. Oczywiście masaż wykonywać można także w salo­nie w obecności kilku osób oglądających w tym czasie telewizję. W ta­kim przypadku będziemy jednak mieli do czynienia z pewnego rodzaju przeżyciem grupowym, nie zaś ze zmysłowym doświadczeniem. Warto upewnić się co do tego, jakie są oczekiwania obu partnerów — pozwala to uniknąć nieporozumień.

Wsłuchiwanie się w partnera

Słuchanie drugiej osoby jest fundamentem każdego związku. Jest ono wyra­zem szacunku dla drugiej osoby i metodą podkreślenia jej wartości. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że największego wsparcia jest nam w stanie udzie­lić osoba, która potrafi aktywnie słuchać, nie przerywając nam wypowie­dzi. Nie można zaprzeczyć, że pozyskanie czyjejś niepodzielnej uwagi jest źródłem niezwykłego uczucia — zwykle w takiej sytuacji nabieramy energii do dalszego życia. Jednym z fundamentów masażu zmysłowego jest umie­jętność słuchania partnera — słuchać trzeba przed wykonywaniem zabiegu, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Powinniśmy odbierać wszystkie komunikaty od naszego partnera — musimy się zatem wsłuchać w jego sło­wa oraz we wszystkie inne dźwięki, jakie” wydaje. Ogromne znaczenie ma także odbieranie wrażeń dotykowych. Wsłuchując się w partnera, możemy dowiedzieć się, czego on tak naprawdę od nas oczekuje.

Słuchanie za pomocą uszu

Przed rozpoczęciem masażu należy przeprowadzić rozmowę z partnerem. Warto podzielić się z partnerem swoimi odczuciami fizycznymi i psychicz­nymi. Powinniśmy upewnić się, że partner — tak samo, jak my — ma w da­nym momencie ochotę na wspólne doznania dotykowe. Trzeba dowiedzieć się, czy nie odczuwa jakiegoś bólu oraz czy nie martwi się i czy nie odczu­wa niepokoju. Pamiętajmy, że dotyk może być doskonałym lekarstwem na wszelkiego rodzaju dolegliwości.

Zawsze powinniśmy szanować życzenia naszego partnera — jeżeli w danym dniu albo w danej chwili nie będzie on miał ochoty na to, by­śmy go dotykali, powinniśmy z tego bezwzględnie zrezygnować. Każdemu zdarzają się takie chwile, kiedy zupełnie nie ma ochoty odczuwać dotyku drugiej osoby — należy uszanować wolę naszego partnera w tym względzie. Troskliwy dotyk jest zbyt ważny, by stosować go na siłę — jeżeli nasz part­ner nie ma w danym momencie ochoty na wspólne doznania, powinniśmy przełożyć sesję masażu na inny termin.

Słuchanie za pomocą dłoni

Słuchać można oczywiście także za pomocą dłoni — wydaje się, że w ten sposób można dowiedzieć się nawet więcej, niż słuchając tylko słów. War­to nakłonić naszego partnera do udziału w ćwiczeniu kształtującym umie­jętność słuchania za pomocą dłoni. Ćwiczenie rozpoczynamy od tego, że siadamy twarzami do siebie z nogami ugiętymi w kolanach — stopy pła­sko przylegają do podłoża, a kolana stykają się ze sobą. Kładziemy ręce na udach i zaczynamy równo i głęboko oddychać.

Właściwe oddychanie wymaga zaangażowania mięśni brzucha. Bierzemy głęboki wdech, wciągając powietrze możliwie głęboko. Staramy się poczuć, jak klatka piersiowa rozwiera się maksymalnie szeroko. Wstrzymujemy powietrze przez chwilę, napinając w tym celu mięśnie brzucha. Powoli wypuszczamy powietrze — odczuwamy, jak nasze płuca się opróżniają. Mięśnie brzucha wracają do swojej naturalnej pozycji.

Najpierw staramy się wsłuchać w swoje własne ciało. Zamykamy oczy i kładziemy sobie dłonie na barkach. Staramy się wyczuć każdy mięsień znajdujący się pod naszymi palcami — czy czujemy napięcie, czy też mięś­nie są w pełni rozluźnione? Teraz każdy z partnerów kładzie dłonie na barkach drugiego i stara się ocenić stan napięcia jego mięśni. Wykonanie tego ćwiczenia wymaga trochę czasu — pośpiech uniemożliwi rzeczywiste odczucie stanu mięśni swoich i partnera. Ćwiczenie należy wykonywać na zmianę — najpierw jeden partner kładzie dłonie na barkach drugiego, a dopiero potem następuje zmiana. W trakcie wykonywania ćwiczenia, powinniśmy koncentrować się na stanie napięcia mięśni — czy odczuwa­my napięcie w górnej części ramienia i rozluźnienie w dolnej jego części, czy też jest raczej odwrotnie? Staramy się wsłuchać w ciało drugiej osoby i stwierdzić, w których jego fragmentach występuje największe napięcie. Dzięki tej czynności możemy zyskać większą świadomość zarówno same­go siebie, jak i swojego partnera.

Korzyści z relaksu w zmysłowej atmosferze

Wspólny spacer, trzymanie się za ręce, medytacja czy wzajemny masaż to wszystko czynności, w trakcie których pojawia się zmysłowa atmosfera. Zmysły pobudza zarówno wspólny relaks w zaciszu domowej sypialni, jak i atmosfera bliskości w wytwornym apartamencie lub w hoteliku położo­nym na brzegu morza. Atmosfera intymności tworząca się podczas wspólnie spędzanych chwil pozwala budować trwały związek. Wspólnie spędzony czas relaksu pozwala wzmocnić więź miłości i zaufania, jest okresem zdobywania wspólnych doświadczeń i wzmacniania związku.

Relaks przynosi ukojenie autonomicznemu układowi nerwowemu — temu elementowi układu nerwowego, który odpowiada za regulowanie poziomu ciśnienia krwi, oddechu, a nawet rytmu pracy serca. Kiedy się odprężamy, zaczynamy wolniej oddychać, ciśnienie krwi się stabilizuje, a serce zaczyna bić nieco wolniej.

Odprężyć się znaczy uwolnić się od stresu życia codziennego i zapomnieć o wszystkich swoich zmartwieniach. Prawdziwy relaks jest sposobem na to, by uwolnić się od wszelkiego niepokoju i napięcia — dzielenie tego odczu­cia z drugą osobą pozwala wzmocnić związek. Spędzanie czasu w atmosfe­rze zmysłowej relaksacji pozwala ponownie odkrywać więź istniejącą między nami a najbliższą nam osobą. Wypróbowując różne metody relaksacji, możemy wspólnie z partnerem wybrać się we wspaniałą podróż po świecie zmysłów.

Rozluźnienie mięśni

Stopniowe rozluźnianie mięśni połączone z głębokim oddychaniem po­zwala partnerom szybko i w pełni się odprężyć. Stopniowe rozluźnianie mięśni nikomu nie powinno sprawiać trudności. Kładziemy się wraz z part­nerem na podłodze i okrywamy się lekkim kocem, by cały czas było nam ciepło. Zamykany oczy i spokojnie leżymy — nasze dłonie są otwarte, a ich wewnętrzna strona skierowana jest ku górze. Zaczynamy napinać kolejne mięśnie — najpierw napinamy stopy i palce u stóp. Przytrzymujemy chwilę, po czym znów rozluźniamy. Następnie koncentrujemy uwagę na łydkach —  napinamy, wytrzymujemy chwilę i rozluźniamy mięśnie. Później uda —  napinamy, wytrzymujemy i rozluźniamy. Wykonujemy tę samą czynność polegającą na napinaniu i rozluźnianiu mięśni na kolejnych fragmentach naszego ciała, cały czas przesuwając się ku górze. Ostatnim fragmentem naszego ciała, na którym będziemy wykonywać tę czynność, powinna być twarz — napinamy, wytrzymujemy i ponownie rozluźniamy znajdujące się tam mięśnie. Następnie rozluźniamy cale ciało.

W trakcie wykonywania tego ćwiczenia cały czas oddychamy spokojnie i głęboko — staramy się nie wstrzymywać oddechu. Po całkowitym rozluź­nieniu mięśni postarajmy się przez chwilę odbierać wspólnie z partnerem doznanie ukojenia w atmosferze spokoju i harmonii. Wielokrotne powta­rzanie tego ćwiczenia pozwoli nam nabrać wprawy — za każdym razem będziemy mogli nieco szybciej osiągnąć ukojenie. Stopniowe rozluźnianie mięśni daje efekt kumulacji — im częściej wykonujemy to ćwiczenie, tym lepsze efekty ono przynosi.

Jedzenie jako relaks

Spożywanie wspólnego posiłku w spokojnej atmosferze i bez pośpiechu również może być wspaniałym doznaniem zmysłowym. Podczas wspólnego posiłku każdy z partnerów doświadcza obfitości widoków, zapachów, sma­ków oraz wrażeń dotykowych, które są dla podniebienia zaskakujące, a jed­nocześnie przyjemne. Jedzenie jest źródłem energii, a ponadto poprawia samopoczucie. Pięknie przyozdobiony talerz zdrowego jedzenia dostarcza wspaniałych wrażeń wizualnych i zapachowych jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji. Spożywanie posiłku — szczególnie w towarzystwie innych osób — powinno być źródłem przyjemności.

Deser jogurtowy, którego recepturę opracowała masażystka i nauczy­cielka jogi Tina Walsh to posiłek, który naprawdę pobudza zmysły. Przepis jest prosty — poszczególne warstwy deseru należy układać w pucharku:

  • jedna filiżanka musli,
  • dwie filiżanki jogurtu waniliowego,
  • pół litra rozdrobnionych truskawek,
  • garść orzechów leśnych,
  • duża szczypta wiórków kokosowych.

Dobrze jest wziąć dwie łyżeczki i spożyć deser z jednego naczynia. War­to też spróbować stworzyć własne danie na bazie składników, które smakują obojgu partnerom.

Masaż a intymność

Intymność to szczególne doznanie, które dzieli się z kimś, z kim pozosta­je się w długim lub bliskim związku — taki związek wytwarzamy zwykle z samym sobą, z naszą rodziną oraz z ukochaną osobą. Każda forma trosk­liwego dotyku jest przejawem intymności. Czułe dotykanie drugiej osoby świadczy o istnieniu intymnej więzi, która nie musi być wyrażana w żaden inny sposób. Masaż jest jednoznacznym dowodem bliskości istniejącej mię­dzy osobą masowaną i masującą, ponieważ obydwie uczestniczą w dokonu­jącej się poprzez dotyk wymianie energii.

Rola osoby masującej

Osoba masująca doświadcza najbardziej fascynującego uczucia, jakie może stać się udziałem człowieka — może odczuwać radość sprawiania drugiej osobie przyjemności poprzez dotyk. Masaż to dla osoby masowanej chwila relaksu, ukojenia oraz odczuwania swobody, lekkości i energii życiowej. Jest to moment, kiedy słuchamy drugiej osoby za pośrednictwem naszych dłoni — dłonie prowadzą nas w trakcie zabiegu w miejsca, które są szcze­gólnie napięte i obolałe. Masaż pozwala stworzyć atmosferę ciepła i bezpieczeństwa, w której osoba masowana może się swobodnie rozluźnić i poddać odprężającemu rytmowi uczucia przyjemności.

Rola osoby masowanej

Umiejętność odbierania masażu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia atmosfery intymności. Dla wielu osób oddanie kontroli nad wydarzenia­mi komuś innemu może być niezwykle trudne, dlatego wolą one maso­wać niż poddawać się masażowi. Aby poddać się masażowi, trzeba umieć zaufać drugiej osobie. Nic nie powinno zakłócać odbioru wspaniałego odczucia, jakie przenika ciało masowanej osoby podczas zabiegu. Warto cieszyć się ciszą, przez chwilę nie myśleć o niczym i swobodnie dryfować po oceanie spokoju. Osoba masowana powinna leżeć bez ruchu i spokoj­nie oddychać.

Zakończenie

Opukiwanie całej wymasowanej powierzchni spełnia jednocześnie dwa zadania — po pierwsze, pobudza mięśnie, a po drugie, pozwala osobie masowanej zorientować się, że zabieg dobiega końca. Rozpoczynamy od opukiwania powierzchni ciała masowanej osoby palcami — kierujemy się od głowy w stronę pośladków, a następnie wzdłuż ramion. Później, luźno zamykając pięści, delikatnie ostukujemy plecy i barki ruchem perkusyjnym.

Następnie oklepujemy barki i ramiona rytmicznymi uderzeniami, po czym ten sam zabieg wykonujemy na udach. Zsuwamy delikatnie nasze dłonie po obu stronach pleców , po czym delikatnie uciskamy nimi barki masowanej osoby — jest to sygnał, że masaż dobiegł końca.

Masaż na krześle to wspaniałe doświadczenie — możemy go wykonać dosłownie wszędzie i wykorzystać w ten sposób nawet najkrótsze chwile wolnego czasu. Rutynowy sposób przeprowadzania tej formy masażu może oczywiście podlegać pewnym modyfikacjom czy udoskonaleniom, wyko­nywanie masażu możemy też na pewien czas wstrzymać — wszystko zależy od konkretnych potrzeb w danej chwili. W ten sposób możemy masować wszystkich naszych przyjaciół i członków rodziny, którzy bez ubrania czu­ją się niekomfortowo. Będzie to dla nich doskonały wstęp do wkroczenia w relaksujący świat masażu.

Kark i głowa

Stojąc za plecami masowanej osoby, umieszczamy dłonie po obu stronach jej karku i zsuwamy je ku dołowi wzdłuż karku i barków, cały czas stosuje­my lekki ucisk. Następnie dwoma palcami uciskamy kark tuż pod czaszką i powoli przesuwamy je w kierunku barku. Przenosimy dłonie ponownie w okolice głowy i czynność powtarzamy tak długo, aż uda nam się w ten sposób wymasować całą powierzchnię karku. Powinniśmy zapytać osobę masowaną, czy stosowana przez nas siła ucisku jest odpowiednia, czy też może powinniśmy ją nieco zmniejszyć.

Następnie rozpoczynamy ugniatanie karku jedną ręką — ściskamy znaj­dujące się tam mięśnie, cały czas wykorzystując kciuk do umieszczania mię­dzy palcami kolejnych fragmentów ciała.

Przechodzimy do ugniatania mięśni znajdujących się na granicy karku z plecami — mięśnie te są zazwyczaj bardzo spięte. Po zakończeniu tej części zabiegu delikatnie rozciągamy kark — w tym celu kładziemy jedną dłoń na barku masowanej osoby, drugą natomiast delikatnie rozciągamy kark, naci­skając w kierunku głowy. Rozciągamy kark w lewą stronę i z powrotem do pozycji pionowej, po czym tę samą czynność powtarzamy w drugą stronę, również odwodząc kark z powrotem do pozycji centralnej.

Skórę głowy masujemy obiema dłońmi, wykonując okrężne ruchy po­cierające. Opuszki naszych palców powinny poruszać się w dokładnie taki sam sposób, jakbyśmy myli głowę masowanej osoby szamponem. Nasze ru­chy powinny być delikatne. Powinniśmy ponadto uważać, by nie przesuwać palców po skórze — podnosimy je z jednego miejsca i zaczynamy maso­wanie następnego. Następnie delikatnie kładziemy nasze dłonie na głowie i ugniatamy ją, łagodnie uciskając ją całymi dłońmi i stopniowo przesuwając się po całej jej powierzchni. Ugniatanie jest skuteczną metodą usuwania lekkiego napięcia, jakie osoba masowana może odczuwać w swojej głowie.