Kryształy i czakry

Ciało ma cztery wymiary: fizyczny, intelektualny, emocjonalny i duchowy. Odczuwamy różne doznania nie tylko w sposób fizyczny, ale także w sposób emocjonalny i duchowy. Według mitologii hinduskiej przenikanie się tych wymiarów wyjaśnić można faktem istnienia czakr. W sanskrycie słowo chakra oznacza „koło”. Każde takie koło jest obracającym się w naszym ciele centrum energii, które odpowiada za określone elementy naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. W naszym organizmie jednocześnie kręcą się setki takich czakr, jednak za najważniejsze uznaje się osiem podstawowych czakr rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa.

Czakry kręcą się przez cały czas. Każdej z nich przypisuje się okre­ślony kolor, uczucia oraz konkretne funkcje fizyczne. Warto zauważyć, że każda z czakr jest przypisywana konkretnemu gruczołowi wchodzącemu w skład układu dokrewnego. Koła te są jakby przekaźnikami energii. Pobie­rają energię z kosmosu i rozprzestrzeniają ją w naszym organizmie, abyśmy mogli z niej korzystać.

Czym są kryształy?

Kryształy to składniki Ziemi, które od stuleci używane są między innymi w celach leczniczych. Są to kamienie szlachetne, z których wyrabia się bi­żuterię, które wykorzystuje się do produkcji olejków i które często stawia się lub wiesza w oknie, by nadawały światłu piękną barwę. Kolory tych kamieni kojarzone są z różnymi czakrami, dlatego też kryształy i czakry wykorzystywać można łącznie. Wiele osób nosi kryształy i inne kamienie szlachetne, po pierwsze dlatego, że stanowią one ozdobę, po drugie zaś, ze względu na to, że ich barwa może mieć wpływ na aktualny stan człowieka. Kolor ten pochodzi od czakry, dlatego wpływają na niego wszelkie okolicz­ności, w jakich znajduje się w danym momencie człowiek.

Koncepcja energii kosmicznej zakłada, że wszyscy jesteśmy połączeni przez wibrujący w nas wspólny prąd energetyczny obecny w całym kosmosie. Energia składa się z różnych wymiarów: duchowego, emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Siła oddziałująca na nasze ciała z zewnątrz nazywana jest boską energią.

 

Czakra podstawy

Czakra podstawy to czakra o znaczeniu elementarnym. Znajduje się ona w ko­ści ogonowej. Przypisuje się jej kolor czerwony. Jest ona związana z nadner­czami i odpowiada za reakcję typu „walcz-lub-uciekaj”. Czakra ta odpowiada za to, byśmy twardo stąpali po ziemi i koncentrowali swoje wysiłki na prze­trwaniu. Utożsamiane z nią dolegliwości fizyczne to między innymi: zaparcia, ogólne zmęczenie, problemy z kośćmi i stawami oraz stany chorobowe będą­ce skutkiem stresu. Kryształy związane z czakrą podstawy to: rubin, onyks, hematyt, czerwony jaspis, granat, kwarc zadymiony oraz czarny turmalin.

Czakra przyjemności

Czakra przyjemności (zwana też czakrą sakralną) umiejscowiona jest w oko­licach kości krzyżowej. Przypisuje się jej kolor pomarańczowy. Jest ona związana z jajnikami lub jądrami i odpowiada za naszą seksualność, zmy­słowość oraz reprodukcję. Utożsamiane z nią dolegliwości to między in­nymi: skurcze mięśni, alergie, zaburzenia funkcji seksualnych, niepłodność czy brak kreatywności. Kamienie związane z tą czakrą to: bursztyn, cytryn, topaz, kamień księżycowy i opal ognisty.

Czakra osobowości

Czakra osobowości (zwana też czakrą splotu słonecznego) jest umiejsco­wiona w centrum brzucha, tuż nad pępkiem. Przypisuje się jej kolor żółty, a jej oddziaływanie wiąże się z pracą trzustki i nadnerczy. Czakra ta jest sie­dzibą naszej duszy, miejscem, gdzie formują się wszystkie nasze opinie. Nie­prawidłowe funkcjonowanie tej czakry skutkuje ogólnym wyczerpaniem, wystąpieniem kamieni żółciowych, cukrzycą, problemami z trawieniem, wrzodami i uczuleniami. Związane z nią kryształy to: oliwin, żółty topaz, turmalin arbuzowy, turmalin żółty, cytryn, bursztyn i tygrysie oko.

Czakra miłości

Czakra miłości (zwana też czakrą serca) umiejscowiona jest w okolicach serca. Jej kolorem jest zieleń. Jest ona odpowiedzialna za emocje, miłość, współczucie, uprzejmość, równowagę i dar ofiarowywania. Związane z nią dolegliwości to między innymi: problemy z układem oddechowym, ataki serca, nadciśnienie, bezsenność, depresje, ogólne zmęczenie, złość, napięcie i ogólne negatywne nastawienie do świata. Kamienie utożsamiane z tą cza­krą to: szmaragd, nefryt, malachit, awanturyn oraz diopsyd.

Aura-Soma to opracowana w latach osiemdziesiątych XX wieku forma terapii, która wykorzystuje połączenie leczniczych właściwości kolorów, olejków eterycznych i minerałów. Metoda ta opiera się na sile światła i stabilności Ziemi. Jej stosowanie wiąże się z wykorzystywaniem olejków o jasnych i wyrazistych barwach mających określone właściwości lecznicze.

 

Czakra świadomości

Czakra świadomości umiejscowiona jest między sercem a gardłem i zwią­zana jest bezpośrednio z grasicą. Utożsamiany z nią kolor to róż, poza tym kojarzona jest ona z boską energią. Czakra ta stanowi naszą bazę duchową, jest centrum tej części naszej osoby, która potrzebuje medytacji, modlitwy i pomagania innym. Czakra ta jest również odpowiedzialna za naszą wiarę.

Związane z nią dolegliwości to przede wszystkim niewystarczająca liczba limfocytów T czy przedwczesne starzenie się. Utożsamiane z nią kamienie to: kwarc różowy, kryształ koralowy i turmalin arbuzowy.

 

Czakra kreatywności

Czakra kreatywności (zwana też czakrą gardła) umiejscowiona jest w gardle i związana jest z tarczycą i gruczołem przytarczycznym. Z tą czakrą kojarzy się zwykle kolor niebieski. Jest ona odpowiedzialna za ekspresję, komunika­cję, odpowiedzialność i zrozumienie ogólnych zasad społecznych. Związa­ne z nią problemy to między innymi: wady wymowy, problemy oddechowe, bóle głowy, karku i ramion, problemy z gardłem, trudności w komunikowa­niu się, infekcje ucha i brak kreatywności. Utożsamiane z nią kamienie to: akwamaryn, turkus, szafir, kwarc niebieski oraz lazuryt.

Czakra transcendencji

Czakra transcendencji (zwana też czakrą czoła, czakrą trzeciego oka lub czakrą brwiową) umiejscowiona jest między brwiami i jest bezpośrednio związana z szyszynką i przysadką mózgową. Jest ona odpowiedzialna za in­spirację, duchowość, świadomość i intuicję. Przypisywany jej kolor to indygo. Związane z nią dolegliwości to: choroby oczu i uszu, problemy z nosem i zatokami, bóle głowy i koszmary senne. Utożsamiane z nią kamienie to: sugilit, fluoryt, ametyst i azuryt.

Czakra absolutu

Czakra absolutu (zwana też czakrą korony) zlokalizowana jest na czub­ku głowy. Przypisywane je kolory to: purpurowy, złoty i biały. Czakra ta stanowi nasze bezpośrednie połączenie z wyższą istotą, boską siłą i anio­łem stróżem. Jest to centrum naszych duchowych przekonań i zapatrywań na rzeczywistość. Fizycznie czakra ta związana jest z układem nerwowym i przysadką mózgową, niekiedy można też spotkać się z opinią, że oddzia­łuje ona na cały układ dokrewny. Przypisuje się jej takie problemy jak bóle głowy czy depresje. Utożsamiane z nią kryształy to: ametyst, diament i prze­zroczysty kwarc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.