Funkcje skóry

Skóra pełni wiele różnorodnych funkcji, podobnie zresztą jak inne elemen­ty składające się na zewnętrzną powłokę ciała. Stanowi warstwę umożli­wiającą organizmowi zachowanie dobrej kondycji — zapewnia mu ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, wytwarza witaminy, utrzymuje i regulu­je ciepłotę ciała oraz usuwa substancje szkodliwe. Białko zwane keratyną odpowiada za powstawanie na powierzchni skóry wodoodpornej warstwy, która chroni organizm przez dostawaniem się wody do wewnątrz oraz przed odwodnieniem. Skóra pełni także funkcję zapory zapobiegającej przedosta­waniu się ze środowiska do organizmu mikroorganizmów oraz substancji szkodliwych, czyli między innymi bakterii czy wirusów, a także substancji chemicznych i promieniowania. Nasza zewnętrzna powłoka chroni nas tak­że przez uszkodzeniami mechanicznymi. Warto też wspomnieć, że skóra jest najbardziej rozległym narządem zmysłu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.