Archive for the ‘Początek’ Category

Usuwanie skutków urazów

W przypadku osoby, która doznała jakiegoś urazu, masaż może okazać się niezwykle przydatny w procesie rekonwalescencji, a także po odzyskaniu dobrej kondycji. Masowanie pozszywanych fragmentów ciała będących w trakcie gojenia się zapobiega powstawaniu tkanki bliznowatej oraz eli­minuje zrosty. Zrost to włóknista tkanka, która powstaje w związku z po­jawieniem się stanu zapalnego w procesie gojenia się rozłączonej tkanki (na przykład na skutek interwencji chirurgicznej lub urazu). Zrosty mogą powo­dować ograniczenie zakresu ruchu danego mięśnia. Masaż stymuluje krąże­nie krwi, co skutkuje skuteczniejszym dopływem krwi do wszystkich tkanek ciała, w szczególności zaś tych dotkniętych urazem. Stymulacja dostarcza­nia do komórek substancji odżywczych przyspiesza kurację, poprawia także stan mięśni i skóry. Dzięki zastosowaniu masażu mięśnie stają się mocniej­sze, a skóra bardziej elastyczna. Warto uświadomić sobie, że masując swoich przyjaciół czy członków rodziny, pomagamy im lepiej funkcjonować.

Rozluźnianie spiętych mięśni

Masaż pomaga napiętym mięśniom oraz mięśniom znajdującym się w stanie skurczu wywołanego zmęczeniem fizycznym. Rozluźniając napięte mięśnie, masaż pomaga również eliminować zmęczenie umysłowe i emocjonalne — osoby szukające ulgi właśnie w masażu bardzo często zwracają uwagę na wymienione tu pozytywne aspekty takich zabiegów. Bycie masowanym wspomaga przebieg procesu zachodzenia pozytywnych zmian dotyczących ciała, umysłu oraz duszy.

Czym jest skurcz?

Prawidłowo funkcjonujące mięśnie mają gładką powierzchnię, na której nie występują żadne wyczuwalne zgrubienia. Na skutek skurczu wzdłuż całego mięśnia pojawia się pręga, która przypomina skręt liny lub zawiązany na niej supeł. Występowanie takich zgrubień może być wywoływane na przykład przez stres, który powoduje, że mięsień przestaje prawidłowo funkcjonować.

Przyczyną napięcia mięśni jest często ich zmęczenie bądź też ciągłe po­wtarzanie takich samych ruchów. Zmęczenie mięśni może być na przykład skutkiem pozostawania przez dłuższy czas w pozycji siedzącej — potwierdzi to każda osoba wykonująca siedzącą pracę. Niezależnie od tego, czy siedzi­my w biurze, czy za kierownicą samochodu, pozycja siedząca doprowadzi w końcu do napięcia mięśni karku, pleców oraz nóg.

Uczucia tego doświadczają także osoby, których praca polega na długo­trwałym chodzeniu lub wykonywaniu innej formy ruchu. Podnoszenie oraz ciągnięcie różnych ciężarów może stać się przyczyną urazu. Jeśli dany ruch (niezależnie od rodzaju) będzie powtarzany zbyt często, może spowodo­wać uraz mięśnia w postaci skurczu lub też ograniczenie jego zdolności do realizacji swoich funkcji. Zmiana sposobu wykonywania danej pracy wspomagana przez ćwiczenia i masaż pomoże nam zapobiec kolejnym urazom i poradzić sobie ze skutkami wcześniejszych kontuzji.

Pomyślmy o sztywnym karku i ramionach czy o bólach w okolicach lę­dźwiowych — narzeka na nie wiele osób. Niekiedy dolegliwości te uniemoż­liwiają prowadzenie normalnego trybu życiu. Występowanie tych problemów powszechnie przypisuje się częstemu powtarzaniu określonych ruchów. Jest wiele działań, które z czasem nabierają charakteru powtarzalnych — jest to normalnym rezultatem procesu życia i starzenia się. Wskazane wcześnie boles­ne objawy można w wielu przypadkach złagodzić właśnie dzięki masażowi.

Kiedy masaż jest wskazany?

Masaż jest techniką przydatną w wielu przypadkach i sytuacjach. Masaż może być czysto relaksacyjny, jego celem może być jednak także zmniejsze­nie dolegliwości bólowych, wspomaganie leczenia bądź usuwanie tkanki bliznowatej czy zrostów. Masaż można też wykorzystywać w celu popra­wienia sprawności ruchowej, poprawy krążenia krwi oraz w celu wspoma­gania przebiegu procesów trawiennych i wydalniczych.

Zapewnienie wygody

Kiedy obie strony gotowe są do zabiegu, należy osobie masowanej zapewnić maksymalną możliwą wygodę. Uczucie zwiększonego komfortu można wy­wołać, umieszczając w odpowiednich miejscach wałki, kliny, poduszki czy nawet zrolowane ręczniki. Dobrze jest również upewnić się, że dysponuje­my wystarczającą ilością koców i prześcieradeł, by okryć osobę masowaną i zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa.

Do naszych obowiązków należy także zapewnienie ustronnego, spo­kojnego i czystego miejsca, w którym odbędzie się zabieg. Należy przyjąć założenie, że podczas masażu nie będziemy zajmować się innymi sprawami — wato zatem wyłączyć telefon. Niezależnie od tego, jaki charakter ma pomieszczenie, w którym wykonywany jest zabieg, miejsce przeprowadza­nia masażu musi budzić w nas i w osobie masowanej poczucie wygody i bezpieczeństwa. Warto poświęcić nieco czasu na przygotowanie ciepłego i przyjaznego miejsca, które będzie jednocześnie zachęcające i dające po­czucie bezpieczeństwa. Przygotowując się do masażu, należy trzymać się prostej zasady — warto zadbać o to, by miejsce zabiegu było schludne, oraz o to, byśmy sami byli w odpowiedniej kondycji. W miejscu tym nie powinno być zbędnych przedmiotów ani kurzu. Odpowiednią atmosferę można podkreślić poprzez oświetlenie oraz muzykę — powinna być ona zachęcająca i relaksująca.

Integralną częścią masażu jest palpacja, zwana inaczej macaniem. Oznacza to dotykanie mięśni danej osoby w celu pozyskania odpowiednich informacji. Dotykiem wyczuwamy to, czego nie mogą dostrzec nasze oczy. Jesteśmy w stanie zaobserwować opuchliznę, jednak dopiero dzięki dotykowi uda nam się określić, czy opuchnięte miejsce jest gorące i twarde, czy też zimne i wypełnione płynem.

Poznanie potrzeb masowanej osoby

Pamiętajmy, że dobierając odpowiednią formę masażu, powinniśmy kie­rować się nie tylko wskazówkami osoby masowanej, lecz także własnymi przeczuciami. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy dana osoba nie jest ograniczona ruchowo oraz upewnić się, że nie cierpi z powodu żadnych chronicznych stanów chorobowych, które stanowiłyby przeciwwskazanie do przeprowadzania normalnego masażu.

Czym jest chroniczny stan chorobowy?

Każda trwająca dłuższy okres czasu choroba (jak na przykład cukrzyca lub artroza) jest określana mianem chronicznej, ponieważ trwa bardzo długo lub też jest nieuleczalna. Inne przykłady chronicznych stanów chorobowych to nadciśnienie i choroby tarczycy. Każde schorzenie, które zanika (na przykład złamanie nogi czy oparzenie sokiem sumaka jadowitego, nazywane jest stanem ostrym.

 

Jednym z czynników, jakimi kierujemy się, dobierając odpowiedni ma­saż, jest wiek. Kolejnym istotnym czynnikiem jest to, co osoba masowana ma zamiar robić po zakończonym zabiegu. Należy się również zorientować, czy masowana osoba nie przebyła wcześniej lub nie ma obecnie jakiejś kon­tuzji oraz czy nie przechodziła jakichś operacji — pozwoli nam to dobrać odpowiednią siłę nacisku i odpowiednie techniki.

Należy wziąć też pod uwagę czas, jakim dysponujemy. Co jesteśmy w stanie osiągnąć w czasie, jaki wspólnie z osobą masowaną wyznaczyliśmy na zabieg? Nie najlepszym pomysłem jest przeprowadzanie masażu póź­nym wieczorem, kiedy jesteśmy już zmęczeni. Z kolei pora lunchu jest jak najbardziej odpowiednia — oczywiście pod warunkiem, że obydwie osoby dysponują wystarczającą ilością czasu. Rozpoczynanie masażu na krótką chwilę przed tym, jak dzieci wrócą do domu na kolację, również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Najlepiej masuje się wtedy, gdy obydwie osoby dysponują wystarczającą ilością czasu i przestrzeni.

Uwzględniajmy potrzeby masowanych osób

Zanim zaczniemy masować drugą osobę, powinniśmy porozmawiać z nią przez kilka minut — postarać się poznać jej potrzeby i zrozumieć, co ją nie­pokoi. Każdy masaż jest relaksujący, jednak niektóre jego formy służą roz­wiązywaniu konkretnych problemów. Masować można w celu złagodzenia bólu, rozluźnienia mięśni lub zrelaksowania całego ciała. Dlatego też warto dowiedzieć się, czego dokładnie oczekuje masowana przez nas osoba.

Każda osoba zajmująca się masażem powinna ustanowić zwyczaj prze­prowadzania rozmowy z masowaną osobą jeszcze przed rozpoczęciem za­biegu. Każda osoba jest inna, dlatego też jej ciało ma szczególne wymaga­nia. W końcu masaż można wykonać na bardzo wiele sposobów — chodzi jednak o to, by pozostawać elastycznym i dobrać taką formę masażu, która będzie relaksująca i skuteczna.

Przygotowania

Masaż wymaga użycia rąk. Zanim zaczniemy kogoś masować, powinniśmy się zrelaksować i pozbyć stresu. Pamiętajmy, że dotyk jest formą komuni­kacji, dlatego też nawiązując kontakt z osobą masowaną, powinniśmy oka­zywać spokój i dobre intencje. Pomaganie komuś w odzyskaniu dobrego samopoczucia daje nam dużą satysfakcję — naturalny proces masowania drugiej osoby jest całkiem przyjemną formą przekazywania uczuć.

W jaki sposób osiągnąć spokój i okazać dobre intencje?
Istnieje wiele sposobów osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego nastawienia wobec osoby masowanej — chodzi o to, aby okazać jej troskę i pomóc jej się odprężyć. Przed rozpoczęciem pracy warto przez chwilę pomedytować lub wykonać kilka ćwiczeń fizycznych. Możemy również pomasować sami siebie, słuchając przy tym naszej ulubionej muzyki. Przydatną techniką jest także wizualizacja. Dobre efekty daje również obcowanie z przyrodą.

 

Po zapoznaniu się z różnymi formami relaksacji na pewno wybierzemy sobie te, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom. Najlepsze z nich pozwolą nam wsłuchiwać się we własne ciało — kiedy zrozumiemy, czego sami potrzebujemy, będzie nam łatwiej dostrzec potrzeby innych osób. Jed­nym z ważniejszych elementów masażu jest „dostrojenie się” do masowanej osoby. Jeśli powie nam ona, że boli ją kark, to właśnie na tej części ciała będziemy koncentrować nasze zabiegi. Kiedy położymy dłonie na jej ramio­nach, na pewno będą one spięte. Jeśli będziemy rozpoczynać masaż spokojni i zrelaksowani, nasze dłonie staną się naszymi oczami — dzięki nim uda nam się stwierdzić, które części ciała szczególnie wymagają naszej interwencji.

W celu zrelaksowania własnego ciała należy stanąć w około półmetro­wym rozkroku z rozluźnionymi ramionami. Ręce układamy wzdłuż tułowia. Zamykamy oczy i wykonujemy głęboki wdech, podnosząc jednocześnie ręce tak, by znalazły się na wysokości ramion. Następnie, opuszczając ręce, wydy­chamy powietrze i wyciągamy szyję. Ćwiczenie to powtarzamy trzy razy.

Zachowujemy dotychczasową postawę i pozwalamy, by nasza głowa powoli opadła na prawą stronę — przez cały czas oddychamy. Wdycha­jąc powietrze, podnosimy głowę, by przy wydechu delikatnie opuścić ją na lewą stronę. Ćwiczenie to powtarzamy jeszcze raz i wracamy do pierwotnej pozycji (z wyprostowaną głową). Splatamy ręce za naszymi plecami i ro­bimy wykrok prawą nogą, by uzyskać pozycję z lekko ugiętym kolanem. Maksymalnie odchylamy ręce do tyłu — powoduje to rozluźnianie się mięś­ni. Opuszczamy ręce (dłonie pozostają splecione) i cofamy prawą nogę. To samo ćwiczenie wykonujemy, robiąc wykrok lewą nogą.

Powinniśmy mieć pełną świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie nikogo „naprawić”. Osoba masująca wspomaga tylko proces powrotu do zdrowia, który przeprowadzany jest wewnętrznymi siłami samego organizmu. Masaż to fantastyczna technika pozwalająca poprawić samopoczucie. Jeżeli jednak ktoś nie potrafi określić przyczyn występowania bólu, należy taką osobę skierować do lekarza.

Na koniec stajemy wyprostowani i podnosimy nasze ręce jak najwyżej, splatając nad głową nasze dłonie. Rozstawiamy nogi nieco szerzej niż do­tychczas i delikatnie pochylamy się w przód. Wciągamy brzuch i sięgamy dłońmi do podłoża. Uginając lekko kolana, wyginamy się jedynie w takim stopniu, w jakim skłon nie będzie wywoływał uczucia dyskomfortu. Powoli wracamy do postawy wyprostowanej. Teraz możemy rozpocząć masaż.