Archive for the ‘Poszukiwanie profesjonalnego terapeuty’ Category

Szkolenie w zakresie g masażu leczniczego

Aby zostać masażystą, należy odbyć szkolenie obejmujące setki godzin zajęć — zwykle połowa z nich poświęcona jest wykonywaniu masażu, druga po­łowa zaś polega na poddawaniu się zabiegom. Takiej konstrukcji szkolenia przyświeca prosta zasada — aby być dobrym masażystą, trzeba wiedzieć, jakim doświadczeniem powinien być poprawnie wykonany masaż. Oczywi­ście niezwykle istotne jest także to, by wiedzieć i rozumieć, jak współgrają ze sobą ciało i umysł człowieka.

Profesjonalny masażysta powinien być jednocześnie życiowym prze­wodnikiem, życzliwym obserwatorem oraz doskonałym słuchaczem. Masa­żystów uczy się, w jakich okolicznościach powinni zalecić swoim klientom konsultację z lekarzem oraz w jakich przypadkach masaż stanowić może uzupełnienie innego rodzaju kuracji. Profesjonalny masażysta powinien an­gażować się w promowanie filozofii wellness wśród swoich klientów. Oczy­wiście powinien stosować jej zasady także w odniesieniu do siebie.

Każdy, kto przeczytał tę książkę, wie, że masaż to coś więcej niż tylko pocieranie pleców drugiej osoby. Zawodowe wykonywanie masażu to na­tomiast coś więcej niż tylko zarabianie na tym, że inni odczuwają przyjem­ność. Masaż stanowi istotne uzupełnienie życia na wszystkich jego etapach, od narodzin aż do śmierci. Masaż to forma holistycznego podejścia do dru­giego człowieka — wykonywanie zabiegu daje osobie masowanej odpręże­nie i pozwala jej uwolnić się od stresu, przynosi ulgę w bólu, poprawia krą­żenie i przyspiesza usuwanie z organizmu substancji toksycznych. Terapeuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy kochają swoją pracę i którzy czerpią radość z dawania innym przyjemności i przynoszenia im ulgi. Bycie masażystą to pewien specyficzny sposób na życie.

Przebieg szkolenia

Kursy masażu profesjonalnego obejmują zajęcia z zakresu anatomii i fizjolo­gii (w kontekście oddziaływania poprzez dotyk na różne stany i procesy), patologii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie. Niekiedy ele­mentem szkolenia jest także przygotowanie do prowadzenia własnej dzia­łalności obejmujące wiedzę na temat przygotowywania biznes planu oraz rozpoczynania działalności profesjonalnej. Oczywiście uczestnicy takiego szkolenia poznają także ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ele­mentem szkolenia są także wykłady poświęcone kwestiom etyki oraz pew­nych kanonów zachowań i wartości, które powinny obowiązywać w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Uczestnikom kursu przekazuje się też zwy­kle informacje na temat prowadzenia dokumentacji dotyczącej pacjentów oraz dokonywania oceny ich stanu zdrowia w celu doboru optymalnej me­tody terapii. W trakcie kursu uczy się także historii masażu.

Masaż profesjonalny musi dostosowywać się do zmian zachodzących w branży. Przedstawiciele tego zawodu muszą spełniać coraz wyższe standardy i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Kursy masażu mają niekiedy cha­rakter studiów podyplomowych. Terapeuci mogą też uczestniczyć w zajęciach doszkalających, dzięki którym mogą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodat­kowe doświadczenie w zakresie stosowania różnych technik bodywork.

Masaż i inne techniki bodywork cieszą się coraz większym uznaniem i coraz częściej postrzegane są jako istotny element uzupełniający konwen­cjonalną terapię. Masaż to czas przekazywania współczucia poprzez do­tyk. Dla osoby masowanej taki zabieg jest okazją do doświadczania miłości i bezpieczeństwa. Masaż to okazja do tego, by poświęcić trochę czasu same­mu sobie, by oderwać się od pośpiechu i gwaru codziennego dnia. Zarówno osoba masowana, jak i osoba masująca mogą czerpać różnorodne korzyści z zabiegu wykonywanego zgodnie ze sztuką masowania.

Czego powinniśmy oczekiwać?

Znaleźliśmy już najbardziej odpowiednie miejsce i umówiliśmy się z tera­peutą na sesję masażu. Wybieramy się na pierwsze spotkanie i zastanawiamy się, czego powinniśmy się spodziewać. Oczywiście będziemy mieli okazję doświadczyć wspaniałych wrażeń, jakie wiążą się z masażem. Należy jednak oczekiwać także sekwencji innych wydarzeń.

Spotkanie rozpocznie się od powitania, po którym masażysta z pew­nością zada nam kilka pytań. Będą one obejmowały kwestie zupełnie pro­zaiczne (nazwisko, numer telefonu), ale także szczegółowe zagadnienia dotyczące naszego stanu zdrowia (przebytych chorób, alergii, przyjmowa­nych leków). Być może zostaniemy również poproszeni o wskazanie tych fragmentów ciała, w których odczuwamy ból, oraz o określenie naszych oczekiwań, czyli korzyści, jakie spodziewamy się osiągnąć dzięki masażowi. Odpowiedzi na te pytania pozwolą terapeucie dobrać odpowiednie techniki masażu. Będzie też wiedział, czy i w jakich obszarach powinien zachować szczególną ostrożność. W związku z powyższym jest niezwykle istotne, aby­śmy na wszystkie pytania odpowiadali szczerze.

Wybór odpowiedniego miejsca

Kiedy już wiemy, czego dokładnie oczekujemy od naszego terapeuty oraz jakiego rodzaju zabiegu potrzebujemy, musimy zdecydować się, gdzie bę­dziemy szukać odpowiedniej usługi. Masaże oferowane są przez wiele różnych firm i organizacji — przez salony kosmetyczne, centra handlowe, ośrodki sportowe, a nawet przez pracodawców. Masaże są niekiedy ofero­wane także w gabinetach specjalistów zajmujących się leczeniem metodami naturalnymi, w szczególności zaś chiropraktyków, akupunkturzystów oraz specjalistów medycyny naturalnej. Wybór miejsca, w którym poddamy się zabiegowi masażu, jest sprawą indywidualną. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak zorientować się, w którym miejscu panuje atmosfera najbardziej nam odpowiadająca.

Niektórzy masażyści proponują wykonanie usługi w domu pacjenta na przyniesionym przez nich stole. Jeżeli zdecydujemy się na taką opcję, do naszych obowiązków będzie należało stworzenie terapeucie komfortowych warunków pracy oraz spokojnej atmosfery, dzięki której będziemy mogli w pełni korzystać z zabiegu. Wszyscy nasi domownicy powinni wiedzieć, że czas, kiedy poddajemy się masażowi, jest dla nas święty.

Masaż w salonie kosmetycznym

Właściciele wielu salonów kosmetycznych zdają sobie sprawę, że terapia poprzez masaż jest równie istotna dla samopoczucia człowieka, jak zabiegi upiększające włosy czy paznokcie. Salony oferują więc kompleksową usłu­gę, dzięki której możemy zachować zdrowie, dobre samopoczucie i pięk­ny wygląd. Obserwujemy także rozszerzanie się gamy usług typu wellness — coraz więcej salonów piękności oferuje teraz także zabiegi spa. Może okazać się, że salon kosmetyczny, z którego usług korzystamy, oferuje także zabiegi masażu — warto to sprawdzić.

Masaż w gabinecie lekarskim

W wielu gabinetach lekarskich oferowane są usługi z zakresu masażu. Chiropraktycy zdają sobie sprawę, że można dłużej utrzymać dobrą kondycję i wysoką sprawność, jeżeli pacjent regularnie poddaje się masażom. Inni specjaliści zalecają niekiedy masaże jako formę relaksacji i eliminowania bądź zmniejszania dolegliwości bólowych. Są także i tacy lekarze, którzy uważają masaż za doskonałe uzupełnienie każdego rodzaju kuracji.

Salony przy szkołach masażu

Przy szkołach masażu często znajdują się salony, w których słuchacze do­skonalą swoje umiejętności na pacjentach o różnej budowie ciała i o różnej kondycji. Tego typu ośrodki oferują zwykle swoje usługi po nieco niższej cenie niż inne. Klient ma ponadto bardzo szeroki wybór różnych zabiegów, dzięki czemu może doświadczyć wielu różnych form i metod dotykania. Warto więc zorientować się, czy położone w naszej miejscowości lub w oko­licy szkoły masażu prowadzą własne salony.

Masaż jako element świata komercji

Masaż staje się coraz bardziej popularny i zyskuje sobie coraz szersze uzna­nie. Nie powinniśmy się więc dziwić, jeżeli w pozornie niesprzyjających okolicznościach spotkamy się z ofertą wykonania zabiegu jako elementu co­dziennych czynności. Może się na przykład zdarzyć, że w perfumerii w ra­mach promocji nowego zapachu zostanie nam zaoferowana pięciominutowa sesja masażu na krześle na środku salonu. Albo też na lotnisku dostrzeżemy stoisko, na którym masażysta za niewielką opłatą wykona krótki zabieg na krześle uprzyjemniający nam czas oczekiwania na lot. Z czynnikami stresogennym stykamy się niemal nieustannie — dobrze więc, że możemy wyko­rzystać masaż, by wyeliminować stres z naszego codziennego życia.

Wybór rodzaju kuracji

Na jakiego rodzaju zabieg powinniśmy się zdecydować? Odpowiedź na to pytanie może być inna każdego dnia, ponieważ każdego dnia podejmujemy nieco inne działania i każdego dnia potrzeby naszego organizmu mogą być w związku z tym nieco inne. Aby stwierdzić, na jakiego rodzaju zabieg mamy ochotę, powinniśmy przede wszystkim określić, co sprawia nam największą przyjemność. Jeżeli lubimy głęboki masaż, powinniśmy zastanowić się nad tym, w jakim stanie są danego dnia nasze mięśnie i w jakiej kondycji rucho­wej obecnie jesteśmy. Powinniśmy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, czy nasze mięśnie karku, barków i pleców są spięte, czy rozluźnione. Napięte mięśnie tak dużych powierzchniowo fragmentów ciała, jakimi są na przykład plecy, zwykle dobrze reagują na głęboki dotyk. Tymczasem mięśnie karku mogą potrzebować nieco innego rodzaju kuracji. Za odpo­wiedni należy uznać taki rodzaj zabiegu, na który w danej chwili mamy ochotę i dzięki któremu poprawi się nasze samopoczucie. Warto próbować nowych możliwości i warto zaufać swojemu terapeucie w zakresie wyboru odpowiedniej w danym momencie metody przeprowadzania zabiegu.

Odpowiadając na pytania terapeuty, należy starać się przekazać mu możliwie wyczerpujące informacje — dotyczy to szczególnie kwestii związanych z naszym stanem zdrowia. Terapeuta, dostosowując sposób przeprowadzania zabiegu, będzie brał pod uwagę nasze reakcje, które zaobserwuje, oraz informacje, które od nas pozyskał w czasie rozmowy. Z tego względu jest niezwykle ważne, by porozmawiać z nim otwarcie na temat ewentualnych dolegliwości oraz naszego ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.

 

Okoliczności i uwarunkowania

Wykwalifikowany masażysta pomoże nam wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj zabiegu. W tym celu należy opowiedzieć mu, jak zwykle przebiega nasz dzień ze szczególnym uwzględnieniem odczuwanego poziomu ener­gii oraz fizycznych mocnych i słabych stron naszego organizmu. Warto też powiedzieć mu, czego oczekujemy, poddając się zabiegowi. Z pomocą te­rapeuty można wówczas zdecydować, czy głównym celem zabiegu ma być odprężenie, czy przyniesieniu ulgi w przewlekłym bólu (czy też może oba te cele mają być realizowane jednocześnie) — od decyzji w tej sprawie zależeć będzie wybór metody terapeutycznej.

Stan pożądany

Jeżeli podstawowym celem zabiegu ma być wyeliminowanie stresu, tera­peuta skupi się przede wszystkim na usuwaniu napięcia mięśni oraz przy­wracaniu zdolności organizmu do odprężenia się. W trakcie zabiegu będzie­my odczuwać, że nasz niepokój i poczucie smutku zaczynają zanikać. Im bardziej będziemy zrelaksowani, tym głębszy będzie masaż i tym większe ukojenie będzie nam przynosił. Głęboki masaż nie zawsze musi wiązać się z doświadczaniem bólu — w miarę jak organizm będzie się rozluźniał, bę­dzie się też coraz bardziej otwierał na odczuwanie bodźców. Dobry terapeu­ta doskonałe zdaje sobie z tego sprawę i umie wykonać zabieg poprawnie.

Jeżeli natomiast zależy nam na zwiększeniu elastyczności mięśni i sta­wów, profesjonalny terapeuta zastosuje zestaw uderzeń oraz innych ruchów, dzięki którym osiągnięty zostanie pożądany skutek. Po usunięciu napięcia tkanek, masażysta wykona bardziej głęboki lub bardziej delikatny masaż — wybierze taką formę zabiegu, na którą lepiej zareaguje nasze ciało. Warto pamiętać, że głęboki masaż pomaga niekiedy uwolnić pewne skryte i niewyjawiane emocje. W każdym przypadku poprawnie wykonany masaż przy­niesie nam uczucie zadowolenia oraz pełnego odprężenia, a to z pewnością poprawi nam nastrój.

Każdy terapeuta jest inny

Szukając idealnego terapeuty, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przede wszystkim powinniśmy mieć pewność, że terapeuta posiada niezbęd­ne kwalifikacje i wie dokładnie, co robi. Ważne jest także, by odpowiadał nam indywidualny styl pracy konkretnego terapeuty. Entuzjastyczna opinia przyjaciela czy przyjaciółki nie powinna być traktowana jako argument de­cydujący, ponieważ może się okazać, że nasze preferencje są zupełnie inne.

Weryfikacja kompetencji

Należy przyjąć, że za wykwalifikowanego możemy uznać masażystę, który ukończył kurs w szkole masażu (około czterystu lub pięciuset godzin), od­był staż lub program szkoleniowy w warunkach klinicznych, zdał egzamin pisemny i praktyczny oraz pracował pod okiem innego specjalisty przed rozpoczęciem własnych sesji terapeutycznych. Warto zwrócić uwagę na to, jaka instytucja wydała dyplom, którym legitymuje się masażysta — czy była to państwowa szkoła wyższa (na przykład akademia medyczna), czy też policealne lub podyplomowe studium masażu. Usługi w zakresie różnych form masażu świadczone są przez liczne instytucje, organizacje oraz osoby prywatne. Przed skorzystaniem z usług konkretnego masażysty warto więc zawsze sprawdzić jego kwalifikacje.

Osobiste preferencje

Może się okazać, że za najlepszy uznamy masaż wykonany przez pracowni­ka ośrodka sportowego, który umiejętność masowania zdobył dzięki swej ciotce, która z kolei nauczyła się tej sztuki od swojej babki, która przeję­ła tę wiedzę od poprzednich pokoleń… Nie zawsze najważniejszym argu­mentem przemawiającym za wyborem konkretnego terapeuty będzie ściana obwieszona różnego rodzaju dyplomami. Zawsze należy brać pod uwagę także nasze własne wewnętrzne przekonanie. W wielu przypadkach warto zdecydować się na usługi osoby, która po prostu wydaje nam się najlepsza — oprócz argumentów merytorycznych, powinniśmy brać pod uwagę także nasze odczucia oraz wrażenia.

Bez wątpienia niezwykle istotne są poglądy terapeuty na kwestię wy­konywania masażu i stosowania innych elementów bodywork — chodzi przede wszystkim o jego przekonania, wyznawane wartości oraz standar­dy, którymi kieruje się podczas wykonywania zabiegów. Zasady etyki obo­wiązującej masażystów są stosunkowo proste — należy być otwartym na potrzeby każdej masowanej osoby, być wobec niej uczciwym i okazywać jej należny szacunek. Bez względu na okoliczności masażysta powinien też dążyć do osiągnięcia pożądanych przez osobę masowaną skutków terapeu­tycznych. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego te­rapeuty warto przeprowadzić z nim rozmowę, by przekonać się, czy będzie się on stosował do wspomnianych wyżej zasad.