Archive for the ‘Wykonywanie masażu na osobie leżącej na brzuchu’ Category

W połowie drogi

Jesteśmy teraz w połowie pracy — przed nami jeszcze masaż przedniej czę­ści ciała osoby masowanej. Kiedy osoba masowana będzie zmieniała ułoże­nie, powinniśmy zadbać o to, by jej ciało było w pełni przykryte. Stajemy z boku stołu i kładziemy dłonie na ramionach osoby masowanej — nasze palce delikatnie uciskają mięśnie. Unosimy w tym celu dłonie, przenosząc ich cały ciężar na opuszki palców. Poruszając się stałym rytmem, stosujemy delikatny ucisk po obu stronach kręgosłupa. Kontynuujemy ten sam ruch także na pośladkach i wzdłuż nóg. Stosujemy ucisk także na pięty i prze­suwamy się w kierunku palców stóp. Kiedy dotrzemy do nasady palców, zatrzymujemy się na chwilę. Naciskamy nieco silniej i odliczamy do trzech. Następnie tym samym rytmem wracamy ponownie na ramiona, dokładnie po tych samych dwóch liniach, po których poruszaliśmy się w dół. Powta­rzamy całą czynność, przenosząc stopniowo ręce od ramion do stóp — tym razem zatrzymujemy się jednak w środkowej części podeszew.

Dolne partie ciała

Osoba poddająca się masażowi leży cały czas na brzuchu. Okrywamy jej plecy i ramiona tkaniną, by nie uległy one wychłodzeniu. Następnie zdej­mujemy przykrycie z lewej nogi i układamy je między nogami tak, by luźny koniec materiału spoczywał na prawym udzie.

Na ręce nakładamy pewną ilość oliwki i, rozpoczynając od pośladów, obiema rękoma wykonujemy delikatne posuwiste ruchy w kierunku kolana. Przy okazji upewniamy się, że zastosowaliśmy odpowiednią ilość oliwki. Wy­konujemy ruch w górę i w dół uda trzy lub cztery razy. Następnie za pomo­cą obu rąk stosujemy technikę wyżymania na wszystkich tylnych mięśniach nogi — od krawędzi pośladów aż do kostek. Masaż wymaga przesunięcia rąk w górę i w dół od trzech do czterech razy. Po zakończeniu tego elementu zabiegu chwytamy w obie ręce skórę znajdującą się w górnej części uda i lek­ko ją ściskamy. W taki sam sposób postępujemy ze wszystkimi fragmentami ciała aż do kostki, a następnie z powrotem. Całą procedurę powtarzamy jeszcze raz.

Przy wykonywaniu masażu nie należy pomijać mięśni znajdujących się na biodrze. Umieszczamy lewą rękę na biodrze i wykonujemy naprzemienny kolisty ruch palcami i nasadą dłoni. Takim zabiegom poddajemy cały obszar uda, przenosząc się także na pośladki. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, na­leży stosować koliste ruchy ugniatające — w ten sposób można w istotnym stopniu przyczynić się do rozluźnienia mięśni.

Stajemy teraz przy stopach masowanej osoby i unosimy obiema rękoma lewą łydkę. Kolano pozostaje zgięte, a my chwytamy stopę w dłonie, kciu­kami wykonując okrężne ruchy po jej podeszwie. Powoli opuszczamy nogę i łagodnym ruchem przenosimy dłonie na łydkę. Wszystkimi palcami ma­sujemy okolice kolana okrężnymi ruchami — robimy to bardzo delikatnie, nie stosując ucisku.

Ponownie przesuwamy ręce w okolice kostki i wykonujemy drob­ne okrężne ruchy w jej okolicach — jest to dość wrażliwy fragment ciała, w związku z czym nie należy w tym miejscu stosować zbyt silnego ucisku. Samymi tylko palcami uciskamy następnie mięśnie w poprzek łydki. Po­woli przesuwamy palce po całej powierzchni łydki w górę aż do kolana — stosujemy przy tym delikatny ucisk i ugniatanie. Po zakończeniu pracy w poprzek włókien mięśni łydki ponownie umieszczamy ręce w okolicach kostki i jeszcze raz przesuwamy dłonie w kierunku kolana, tym razem jed­nak wzdłuż włókien.

Wgłębienie w okolicach łydki to niezwykle czułe miejsce. Równie wrażliwy jest także obszar położony po przeciwnej stronie kolana. Przy masowaniu tych obszarów należy stosować niezwykle delikatny dotyk. Jeżeli na żyłach występują żylaki, należy unikać bezpośredniego ucisku żył. Jeżeli w ogóle stosujemy masaż, powinniśmy ograniczyć się jedynie do delikatnego gładzenia okolic ich występowania.

Łydkę ugniatamy na zmianę palcami i nasadą dłoni, stosując za każ­dym razem zdecydowany i krótki ucisk. Uciskamy mięśnie, przesuwając się w kierunku kolana, a następnie znad kolana w kierunku pośladków. Prze­prowadzamy tę samą procedurę trzykrotnie, za każdy razem rozpoczynając powyżej kostki i uciskając mięśnie naprzemiennymi ruchami dłoni.

Następnie rozpoczynamy masaż od pośladów, przesuwając dłonie ku dołowi. W tym wypadku stosujemy technikę wyżymania — lekko okrężny ruch połączony ze szczypaniem. Kiedy dotrzemy do kostki, lekko przekrę­camy nogę i rozpoczynamy przesuwanie dłoni ku górze.

Po zakończeniu zabiegu przykrywamy lewą nogę i rozpoczynamy pracę z mięśniami nogi prawej. Powtarzamy te same ruchy, masując pośladki, bio­dra oraz uda i łydki. Cały czas staramy się pracować w stałym rytmie, jeżeli to konieczne, regulujemy też ilość stosowanego olejku. W trakcie masażu upewniamy się także, że osoba masowana odczuwa przyjemność i w miarę potrzeby dostosowujemy nasz dotyk.

Masaż karku i tylnej części ramion

W zależności od tego, w którym miejscu stołu stoimy, gdy kończymy maso­wać plecy, przechodzimy bądź do masażu karku, bądź do pracy z mięśniami tylnej części ramion. Jeżeli znajdujemy się u wezgłowia stołu, logiczne jest przejście do masażu karku. Jeżeli natomiast stoimy z boku, najprawdopo­dobniej najrozsądniej będzie zająć się ramieniem. W naszym przykładzie masaż pleców kończymy, stojąc przy krótszej części stołu, dlatego teraz zaj­miemy się omówieniem zasad wykonywania masażu karku.

Opuszkami palców uciskamy mięśnie karku, rozpoczynając od nasady, a kończąc u podstawy czaszki. Nigdy nie uciskamy centralnej części karku, w której znajdują się kości kręgosłupa. Mięśnie karku masujemy, wykonu­jąc niezbyt obszerne chaotyczne ruchy bez użycia nadmiernej siły. Kolistymi ruchami ugniatamy całą przestrzeń u nasady karku, a następnie przenosimy się wyżej, w okolice tylnej części czaszki (zwanej częścią potyliczną), gdzie znajduje się grupa mniejszych mięśni. Przytrzymujemy palce we wgłębieniach znajdujących się u nasady czaszki w okolicach uszu (po prawej i lewej stronie kręgosłupa). Stosujemy delikatny ucisk — czujemy, jak mięśnie się rozluźniają pod wpływem delikatnego rozciągania. W tym obszarze ciała skupia się zwy­kle dość znaczne napięcie — aby je wyeliminować, można ucisnąć to miejsce palcami i przytrzymać przez około pięć sekund. Następnie przesuwamy palce na zewnętrzną część karku i, delikatnie ściskając i ugniatając, przenosimy się od nasady karku do okolic potylicy. Drobnymi posuwistymi ruchami przesu­wamy ręce w dół karku, a następnie wzdłuż krawędzi barków aż do ramion.

Aby wykonać masaż ramion, stajemy wzdłuż dłuższej krawędzi stołu po prawej stronie. Obie ręce umieszczamy w górnej części ramienia masowanej osoby. Lewą rękę umieszczamy na łopatce, a prawą kładziemy na mięśniu naramiennym. Lewa ręka spoczywa nieruchomo, podczas gdy prawą zaci­skamy lekko na ramieniu i zsuwamy w kierunku łokcia. Trzykrotnie wyko­nujemy ruch od nasady ramienia aż do opuszek palców.

Następnie obiema rękoma wykonujemy ruch techniką wyżymania na mięśniach całego ramienia — od barku aż do nadgarstków. Po zakończeniu tego fragmentu zabiegu prawą ręką unosimy mięśnie górnej części ramienia i wykonujemy masaż techniką petrissage, delikatnie szczypiąc i wałkując mięśnie położone wzdłuż całego ramienia, przy czym pracę rozpoczynamy od okolic stawu barkowego. Kiedy docieramy do łokcia, kciukiem i palcem wskazującym wykonujemy delikatne okrężne ruchy wokół kości, po czym przechodzimy do masażu przedramienia. Także na tym fragmencie ciała stosujemy wałkowanie i szczypanie.

Na zakończenie trzykrotnie delikatnie głaszczemy ramię, wykonując ruch od barku w kierunku nadgarstka. Następnie wszystkie te czynności wykonuje­my na lewym ramieniu, posługując się przy tym przede wszystkim lewą ręką.

Delikatne ugniatanie

Umieszczamy otwarte dłonie po lewej stronie kręgosłupa w okolicy lędźwi i delikatnie przesuwamy je aż do ramion, a następnie wracamy do okolic pośladków. Pochylamy się nad ciałem masowanej osoby i wykonujemy po­suwisty ruch. Celem tego ruchu jest uspokojenie mięśni pleców — staramy się więc stosować delikatny, choć zdecydowany dotyk. Staramy się rozluź­nić wszystkie mięśnie. Stosujemy więc ponownie technikę effleurage, prze­suwając dłonie od kręgosłupa do krawędzi ciała, a następnie w dół i w górę pleców. Cały czas koncentrujemy się na tym, by nasze ruchy były spokojne i rytmiczne — otwartą dłonią gładzimy w ten sposób całą powierzchnię ple­ców. Zsuwamy dłonie w dół pleców, a następnie cofamy je krótkimi, lekko zaokrąglonymi ruchami.

Wykorzystanie przedramion

Stojąc u wezgłowia stołu, odwracamy się w kierunku prawej części pleców i umieszczamy na niej zgięte przedramię. Łokieć powinien zostać umiesz­czony przy kręgosłupie.

Delikatnie przesuwamy przedramię w dół pleców długim posuwistym ruchem. Wykorzystanie tej części naszego ciała stwarza możliwość zasto­sowania głębszego i dłuższego ucisku na większej powierzchni. Wykonując ruch przedramieniem, pochylamy się do przodu. Kiedy dotrzemy do krawę­dzi pośladków (gdzie znajduje się grupa mięśni pośladkowych), rozpoczy­namy posuwisty ruch ku górze. Wykonujemy trzy lub cztery powtórzenia, a następnie przenosimy się na lewą stronę i powtarzamy cały zabieg.

Nie używamy siły w celu dociśnięcia łokcia, ponieważ w ten sposób moglibyśmy uszkodzić znajdujące się pod nim mięśnie. Warto zresztą za­uważyć, że w wykonywanie tego ruchu w ogóle nie trzeba wkładać zbyt dużo siły — już sam ruch ramienia połączony z ruchem ciała, mimo że nie wymaga znacznego wysiłku, umożliwia dotarcie do głębiej położonych warstw mięśni. Należy stale upewniać się, czy wykonywane przez nas czynności sprawiają odbiorcy przyjemność.

Nasada ramion

Przenosimy się teraz z powrotem w okolice głowy masowanej osoby. Kła­dziemy obie dłonie w zagłębieniach, w których barki łączą się z karkiem. Uciskamy obiema dłońmi mięśnie czworoboczne i mięśnie naramienne, ugniatając i rozciągając je — masaż mięśni czworobocznych wymaga wy­konywania ruchów wzdłuż barku, natomiast masaż mięśni naramiennych wymaga pracy w górnej części ramienia. Wykonujemy trzy do sześciu serii ruchów — stosujemy silny ucisk, spychając mięśnie w kierunku od kręgo­słupa do bocznej krawędzi ciała. Upewniamy się, że ruchy, które wykonuje­my, są dla osoby masowanej źródłem przyjemności.

Boki

Stajemy po jednej stronie ciała i sięgamy ramionami na drugą stronę ple­ców, umieszczając dłonie na boku. Będziemy się teraz zajmować mięśniem najszerszym grzbietu. Stosując techniki masażu petrissage, takie jak gładze­nie, unoszenie, wałkowanie i delikatne ściskanie, masujemy cały mięsień od talii aż do okolic ramienia.

Powinniśmy upewnić się, że podnosząc i przytrzymując skórę, używa­my odpowiedniej siły. Wykonywane ruchy należy zastosować na poszcze­gólnych fragmentach ciała znajdujących się na boku i ostatecznie wrócić do mięśni pleców. Staramy się wyobrazić sobie linie prowadzące od bioder do ramienia i wzdłuż nich wałkować i ugniatać skórę, stopniowo przesu­wając się w kierunku kręgosłupa. Cały zabieg powtarzamy także na drugiej stronie pleców. Ręce na zmianę unoszą się i uciskają mięśnie, poruszając się spokojnym rytmem.

Głęboki masaż barków

Przenosimy ręce na barki, umieszczając obie dłonie po lewej stronie kręgo­słupa. Ugniatamy palcami górną krawędź łopatki w kierunku od kręgosłupa do ramienia. W istocie powinniśmy tylko zanurzyć palce w mięśnie i de­likatnie zsuwać je z ciała w naszą stronę. Ten sam zabieg powtarzamy też po prawej stronie ciała. Następnie układamy dłonie na kręgosłupie i, prze­ciągając palce wiechrznią krawędzią ramion, mocno zanurzamy je w ciele masowanej osoby. Ten sam ruch powtarzamy trzykrotnie.

Należy upewnić się, że na skórze znajduje się dostateczna ilość olejku, by nasza palce mogły przesuwać się bez oporu. Należy stosować taką ilość środka poślizgowego, abyśmy mogli bez trudu stosować delikatne, choć zdecydowane ruchy na każdym fragmencie ciała. Jeżeli użyjemy nadmiernej ilości, ręce będą się ześlizgiwały z masowanej przestrzeni. Jeżeli natomiast oliwki będzie za mało, nie będziemy mogli wykonywać swobodnych ruchów. Oliwkę należy rozprowadzać spokojnymi wydłużonymi ruchami.

 

Taką technikę stosujemy na wszystkich mięśniach górnej części pleców. Przesuwamy dłonie od wewnętrznej części pleców do zewnętrznej, uciska­jąc i rozciągając mięśnie. Wykonujemy te same ruchy na poszczególnych partiach mięśni, przesuwając się w dół wzdłuż kręgosłupa — cały czas uci­skamy i rozciągamy mięśnie ku zewnętrznym częściom pleców. Powtarzamy te czynności tak długo, dopóki nie wymasujemy wszystkich fragmentów pleców. Następnie powtarzamy zabieg na drugiej połowie pleców. Możemy przy tym stać po prawej lub po lewej stronie stołu, w zależności od tego, z której strony jest nam wygodniej.

 

Masaż pleców

Osoba masowana kładzie się wygodnie na brzuchu, my natomiast stajemy wzdłuż stołu i umieszczamy dłonie na jej przykrytych plecach. Pozostawiamy przez chwilę dłonie na tej rozległej płaskiej powierzchni. Przesuwamy delikatnie ręce po powierzchni pleców tak, jak gdybyśmy chcieli wyrównywać powierzchnię materiału. Pochylamy się delikatnie nad masowanymi plecami lekkim kołyszącym ruchem. Ruchy naszych rąk i ruchy naszego ciała powinny odbywać się w pewnym ustalo­nym rytmie. Przechodzimy do krótszej części stołu i wykonujemy podobne ruchy, tym razem przesuwając ręce od karku w kierunku talii i z powrotem. Ruchom rąk cały czas powinny towarzyszyć ruchy całego ciała.

Wracamy do dłuższej krawędzi stołu. Zdejmujemy przykrycie z pleców masowanej osoby i owijamy je wokół jej bioder. Następnie nakładamy na ręce oliwkę i delikatnie, otwartymi dłońmi, wcieramy ją w plecy masowanej osoby, wzdłuż jej kręgosłupa, wykonując ruchy charakterystyczne dla ma­sażu effleurage.

Pozostajemy u wezgłowia stołu, dopóki nie wykonamy sześciu powtó­rzeń ruchu podłużnego wzdłuż pleców. Następnie przechodzimy na prawą stronę stołu i stosujemy masaż effleurage od pasa w kierunku ramion i z po­wrotem, w razie potrzeby wykorzystując większą ilość oliwki. Wykonując ruch w górę pleców, ręce poruszają się bliżej kręgosłupa, natomiast powrót odbywa się po zewnętrznej stronie pleców.

Po zakończeniu tej czynności układamy dłonie płasko na łopatkach, kierując palce w stronę kręgosłupa. Wykonujemy w tym obszarze, po obu stronach kręgosłupa, ruchy po obwodzie koła. Stosując tę technikę, zwra­camy szczególną uwagę na właściwą pracę naszym ciałem — w trakcie wy­konywania ruchów kołyszemy się rytmicznie, wykonując ruchy w przód i w tył. Zwykle wystarczy wykonanie sześciu kół.

Powtarzamy tę czynność samymi tylko palcami, uciskając miejsca pozo­stające poza obwodem kości barków. W tym przypadku wykonujemy mniej­sze koła, wykorzystując tylko jedną dłoń. Druga powinna spoczywać na ręce pracującej, by wzmacniać ucisk opuszków jej palców.