Archive for the ‘Wykonywanie masażu na osobie leżącej na plecach’ Category

Uspokajający dotyk

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy… Na tym etapie nauki masaż kończy­my właśnie na czubku głowy. Zanim jednak ostatecznie zakończymy zabieg, powinniśmy przekazać osobie masowanej pozytywną energię, dzięki której będzie ona mogła bez trudu powrócić do otaczającej ją rzeczywistości.

Stajemy u wezgłowia stołu i delikatnie kładziemy ręce na barkach maso­wanej osoby. Oddychamy spokojnie i cicho, przekazując naszemu odbiorcy poczucie spokoju. Delikatnie, ale zdecydowanie uciskamy miejsce znajdu­jące się pod naszymi dłońmi i przytrzymujemy przez chwilę. Odczuwamy, jak mięśnie osoby masowanej rozluźniają się, w miarę jak ona sama „zatapia się” w stole do masażu.

Bardzo delikatnie głaszczemy ramiona i nogi przez okrycie. Celem ta­kiego działania jest przekazanie osobie masowanej pozytywnych uczuć i cał­kowitego spokoju. Przesuwamy się powoli do stóp i zatrzymujemy na nich na chwilę ręce. Przez ten moment staramy się oddychać powoli i równo.

Doświadczenie będące skutkiem masażu będzie przez odbiorcę odczu­walne jeszcze długo po tym, jak zejdzie on z naszego stołu. Energia, którą przekazaliśmy naszemu otoczeniu w trakcie wykonywania czynności ma­jących przynieść drugiej osobie odprężenie, będzie działać przez dłuższy czas. Wspaniale byłoby, gdybyśmy w tym momencie mogli zapewnić osobie masowanej trzy do pięciu minut całkowitego wyciszenia.

Kiedy wrócimy do pokoju, poinformujmy osobę masowaną o tym, że ze stołu powinna schodzić bardzo powoli, ciesząc się z odczuwanego wrażenia spokoju i błogości. Należy zapytać, czy osoba masowana będzie potrzebować naszej pomocy. Jeżeli nie, powinniśmy zapewnić jej warunki do przebrania się — opuszczamy więc ponownie pomieszczenie. Podajemy osobie masowanej szklankę wody i prosimy, by na chwilę usiadła.

W ten sposób zakończyliśmy pierwszą lekcję masażu. Oczywiście przed nami jeszcze bardzo długa droga. W masażu najwspanialsze jest to, że moż­na go wykonywać wielokrotnie. Warto jednocześnie pamiętać, że bycie ma­sowanym jest równie wspaniałe, jak samo masowanie, dlatego dobrze jest znaleźć kogoś, kto będzie uczył się na nas.

Masaż twarzy i głowy

Stajemy za głową masowanej osoby. Masaż twarzy rozpoczynamy od umiesz­czenia obu rąk na podbródku. Delikatnie ściskając skórę palcem wskazują­cym oraz kciukiem, przesuwamy dłonie od czubka szczęki w kierunku uszu i z powrotem. Wykonujemy trzy powtórzenia. Palce obu dłoni umieszczamy pod ustami. Kciukami właśnie wykonujemy następnie pełzające ruchy od szczęki, przez policzki, aż do skroni. Kciukami albo pozostałymi palcami rozmasowujemy także przestrzeń między ustami a nosem.

Następnie masujemy policzki. Przesuwając się od skroni w kierunku nosa, delikatnie szczypiemy skórę palcami wskazującymi i kciukami. Wyko­nując ruch w stronę powrotną, wałkujemy ugniatane fragmenty twarzy. Ta technika doskonale nadaje się do regeneracji zwiotczałej i zmęczonej skóry. Gdy wykonujemy ruch ku górze, osoba masowana może poczuć, jak do jej tkanek napływa krew. Inną metodą, którą również stosuje się przy ruchu w stronę czoła, jest pocieranie po obwodzie malutkich kółek — osoba ma­sowana odczuwa wówczas reakcję mięśni twarzy.

Po zakończeniu masażu czoła zaczynamy delikatnie gładzić całą twarz, wykonując ruchy od podbródka do szczytu czoła. Przesuwamy następnie dłonie na górną część głowy i masujemy jej wierzchołek oraz boki, wyko­nując ruchy okrężne.

Pozostawiamy na chwilę dłonie na czubku głowy osoby masowanej, by poczuć, jak ciepło naszych rąk przenika do jej ciała.

Kark

Masaż karku rozpoczynamy od nałożenia oliwki na górną część barku oraz na całą tylną część szyi. Odchylamy głowę masowanej osoby na jedną stro­nę i, podtrzymując ją jedną ręką, wmasowujemy w kark oliwkę. Następnie przechylamy głowę na drugą stronę i w analogiczny sposób rozprowadzamy oliwkę po drugiej stronie karku. Podnosimy nieco głowę i delikatnie odchy­lamy ją ku przodowi, układając ją w swoich rękach jak w kołysce. Trzymając kciuki wzdłuż karku, uciskamy palcami jego mięśnie.

Delikatnie zagłębiamy palce i wykonujemy okrężne ruchy, lekko ugnia­tając mięśnie. Kark jest jednym z obszarów, które należy masować z zacho­waniem szczególnej ostrożności — nieustannie należy upewniać się, że nie zadajemy osobie masowanej bólu.

Następnie przechylamy głowę na jedną stronę. Podczas gdy jedną ręką przytrzymujemy ją w stabilnej pozycji, palcami drugiej zataczamy małe kół­ka wzdłuż krawędzi karku. Ruch rozpoczynamy od krawędzi barku — kie­rujemy się w stronę karku, ostrożnie ugniatając mięśnie znajdujące się pod palcami. Poruszając się po karku, stosujemy ucisk aż do momentu, gdy do­trzemy do okolic potylicy (lub do kościstego zagłębienia znajdującego się pod uchem).

Masaż okolic potylicznych polega na trzykrotnym przyciśnięciu palców na czas pięciu sekund. Po wykonaniu tej czynności przechylamy głowę na drugą stronę i powtarzamy uciskające ruchy okrężne po przeciwległej stro­nie karku.

Następnie obejmujemy dłońmi tylną część karku. Głowa leży płasko na stole, a my delikatnie ją ciągniemy. Przytrzymujemy i odliczamy do trzech, a następnie posuwistym ruchem przenosimy dłonie do krawędzi barków. Powtarzamy tę czynność dwukrotnie.

Masaż karku u osoby leżącej na plecach

Ustawiamy się w ten sposób, by znajdować się po jednej ze stron głowy masowanej osoby. Odwracamy dłonie wewnętrzną stroną ku górze. De­likatnie wsuwamy obie dłonie pod lewą część pleców, uciskając przy tym bark palcami. Wsuwając ręce pod ciało masowanej osoby, uginamy kolana — pozwala nam to lepiej kontrolować siłę nacisku i pracę naszego ciała. Stoimy na ugiętych kolanach, wsuwając ręce pod plecy masowanej osoby tak długo, aż napotkamy opór. Zewnętrzne strony naszych dłoni spoczywa­ją na stole, a my tymczasem delikatnie uciskamy palcami plecy masowanej osoby. Powoli zaczynamy wyciągać ręce spod pleców — ruchowi temu po­winno towarzyszyć delikatne uciskanie mięśni palcami.

Wysuwając palce spod pleców, będziemy wyczuwać ewentualne napię­cia lub przekrwienia mięśni pleców. W takich miejscach należy się zatrzymać i przez chwilę wykonywać koliste ruchy, uciskając spięty obszar palcami. Trzykrotnie rozmasowujemy kolistymi ruchami takie miejsce, a następnie kontynuujemy wycofywanie rąk. Jednocześnie prostujemy kolana, by osta­tecznie wrócić do pozycji w pełni wyprostowanej. Cały zabieg powtarzamy raz jeszcze, a następnie przechodzimy na drugą stronę i w taki sam sposób masujemy drugi bark.

Klatka piersiowa

Przed rozpoczęciem tej części zabiegu należy upewnić się, czy okrycie jest odpowiednio umocowane pod pachami. Jest to szczególnie ważne w przy­padku, gdy wykonujemy masaż na kobiecie. Następnie stajemy u wezgłowia stołu i kładziemy ręce w miejscu, gdzie kark styka się z klatką piersiową. Dłonie układamy w ten sposób, by ich palce się ze sobą stykały, a nasady skierowane były na zewnątrz ciała. Delikatnie uciskamy obszar pod naszymi dłońmi, cały czas uważając, by nie używać zbyt dużej siły.

Jeżeli masujemy mężczyznę, przechodzimy na jego prawą stronę i usta­wiamy się tak, by stać do niego twarzą. Kładziemy dłonie na jednej stronie jego klatki piersiowej. Palcami zataczamy małe kółeczka wzdłuż wyznaczo­nych w wyobraźni linii, starając się rozmasować w ten sposób cały obszar klatki piersiowej. Nasz dotyk powinien być zdecydowany, ale niezbyt silny. Masaż tego obszaru powtarzamy trzykrotnie. Kiedy zakończymy wyko­nywanie okrężnych ruchów, kładziemy obie dłonie na górnej części klatki piersiowej i, lekko uciskając całą ich powierzchnią, liczymy do pięciu, po czym puszczamy.

Bark

Pozostajemy nadal po lewej stronie stołu. Obie ręce przenosimy posuwistym ruchem w górę ramienia aż do barku. Kiedy osiągniemy ten punkt, roz­poczynamy masaż techniką głębokiego ucisku. Okrężnymi ruchami pokry­wamy całą powierzchnię górnej części ramienia. Wsuwamy lewą rękę pod łopatkę, prawą natomiast kontynuujemy ugniatanie górnej części ramienia, powoli przesuwając się w kierunku karku. Wykonując głębokie, okrężne ruchy, staramy się wyczuć mięśnie znajdujące się w górniej części ramienia.

Obiema rękoma przesuwamy ułożone wewnętrzną dłonią ku górze ra­mię osoby masowanej z pozycji wzdłuż ciała do pozycji równoległej, tak by znalazło się ono przy uchu. W tej pozycji zataczamy ramieniem ruchy po obwodzie koła. Zakres ruchu zależy od sprawności osoby masowanej — należy uważnie ją obserwować, by dostrzec, w którym momencie zbliżamy się do granicy bólu.

Po zakończeniu pracy z lewym ramieniem należy wykonać masaż na mięśniach prawego ramienia i barku. Następnie możemy przejść do masażu klatki piersiowej.

Dłonie

Chwytamy dłoń osoby masowanej w naszą lewą dłoń. Prawą ręką obejmuje­my natomiast jeden z jej palców. Uciskając palec kciukiem, zsuwamy się ku dołowi. Zabiegowi poddajemy kolejno wszystkie palce.

Po rozmasowaniu palców przechodzimy do masażu przestrzeni między nimi. Kciukiem i palcem wskazującym ugniatamy i wałkujemy znajdujące się tam fragmenty ciała. Odwracamy dłoń osoby masowanej wewnętrzną częścią ku górze i kciukami przeprowadzamy masaż techniką wyżymania. Przesuwamy kciukami trzykrotnie w górę w dół po wewnętrznej powierzch­ni dłoni, a następnie trzykrotnie rozciągamy poszczególne znajdujące się tam mięśnie.

Łokieć

Jedną rękę umieszczamy pod łokciem osoby masowanej, a drugą masujemy drobne mięśnie otaczające staw. Ruchy wykonujemy kciukiem i pozostałymi palcami — kciuk umieszczamy po wewnętrznej stronie ramienia, natomiast palce obejmują łokieć od zewnątrz. Należy bardzo uważać, by nie zastoso­wać w tym miejscu zbyt silnego ucisku. W trakcie masażu wykonujemy małe kółeczka — najpierw kciukiem, a następnie palcami.

Na koniec ugniatamy mięśnie wokół całego łokcia, obejmując masażem — wykonywanym samymi palcami — także okolice kości. Należy pamiętać, by nie stosować w tych okolicach zbyt silnego ucisku.

Klatka piersiowa i przednia część ramion

Przed przystąpieniem do masażu górnej części ciała należy upewnić się, że osoba masowana jest prawidłowo okryta — jej ramiona i górna część klatki piersiowej nie powinny znajdować się pod przykryciem. Stajemy po lewej stronie stołu i rozpoczynamy masaż od mięśni lewego ramienia. Długimi ruchami w górę i w dół nakładamy jedną ręką olejek na skórę całego ra­mienia. Drugą ręką wspieramy ramię masowanej osoby, by nie musiała utrzymywać jego ciężaru i by tym samym mogła się w pełni zrelaksować.

Obiema rękoma chwytamy ramię masowanej osoby w górze i wyżyma­my kolejne partie mięśni, przesuwając się od nadgarstka w kierunku barku i z powrotem. Powtarzamy tę czynność trzykrotnie. Możemy odczuć, jak mięśnie ramienia rozluźniają się pod wpływem naszego dotyku.

Następnie ponownie chwytamy ramię masowanej osoby w jedną rękę. Drugą ręką — nasadą dłoni i palcami — wykonujemy głębokie, okrężne ru­chy od łokcia do barku. Po dotarciu do ramienia sprowadzamy naszą dłoń z powrotem — tym razem jednak dotyk jest niezwykle delikatny i lekko wibrujący. Na zakończenie unosimy i ugniatamy mięśnie ramienia, przesu­wając się od nadgarstka do barku — w tym celu musimy podnosić kolejne fragmenty skóry wraz ze znajdującymi się pod nią mięśniami. Dla większo­ści ludzi masaż wykonywany tą techniką jest niezwykle przyjemny, jednak za każdym razem powinniśmy upewniać się, że ugniatanie nie wywołuje u naszego odbiorcy uczucia dyskomfortu.

Masaż brzucha

Masując brzuch, należy szczególnie dużą uwagę zwracać na odczucia oso­by masowanej. Niektórzy ludzie odczuwają przyjemność w trakcie masażu brzucha, u innych jednak czynność ta może wywoływać dyskomfort. Jeżeli osoba masowana nie wyrazi ochoty poddania się masażowi tej części ciała, powinniśmy od razu przystąpić do masowania klatki piersiowej i ramion.

Mięśnie brzucha chronią organy wewnętrzne uczestniczące w procesie trawienia i wydalania. Masowanie tych okolic korzystnie wpływa na przebieg procesów trawiennych. Poprawia także krążenie w znajdujących się w tym obszarze mięśniach.

Jeżeli decydujemy się jednak masować brzuch, powinniśmy zadbać o właściwe okrycie ciała. Jeżeli masujemy kobietę, należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie przykrycie ręcznikami klatki piersiowej. Tkaninę okrywającą ciało układamy w okolicach bioder. Stajemy po prawej stronie ciała w takiej pozycji, abyśmy mogli swobodnie wykonywać ruchy. Kładzie­my dłonie na ciele masowanej osoby i przesuwamy dłonie po obwodzie koła posuwistymi ruchami od strony prawej do lewej. Wykonujemy trzy powtórzenia tej czynności. Staramy się wymasować całą powierzchnię brzucha.

Następnie ugniatamy cały obszar brzucha od prawej do lewej trzy do pięciu razy. Wykonując ruchy w przeciwną stronę, zataczamy palcami małe kółeczka, głęboko uciskając. W ten sposób należy wymasować cały brzuch. Po zakończeniu tego fragmentu zabiegu znowu wykonujemy masaż całymi dłońmi, przesuwając je poziomymi liniami w poprzek brzucha — ruchy powinny być w tym przypadku posuwiste i połączone z głębokim uciskiem. Następnie delikatnie rozciągamy skórę, kierując się od środka brzucha na zewnątrz. Na zakończenie kładziemy dłonie na brzuchu masowanej osoby, tak aby ich ciepło mogło rozchodzić się po jej ciele. Po wykonaniu tej czyn­ności nakładamy z powrotem okrycie i usuwamy spod niego ręcznik.