Archive for the ‘Wykonywanie masażu na osobie leżącej na plecach’ Category

Wyżymanie i wałkowanie

Przechodzimy na lewą stronę stołu i obiema dłońmi chwytamy lewą nogę na wysokości kostki. Nasada dłoni spoczywa po zewnętrznej stronie nogi, a palce — skierowane w stronę drugiej nogi — znajdują się od strony we­wnętrznej. Wyżymamy mięśnie wzdłuż całej nogi, przesuwając ręce dwu­krotnie w górę i w dół. Następnie jedną rękę wsuwamy pod nogę, a drugą pozostawiamy na powierzchni. Wykonujemy masaż techniką wałkowania.

Wałkującym ruchem przesuwamy się w górę, a następnie w dół nogi. Czyn­ność tę powtarzamy przynajmniej dwukrotnie.

Po wykonaniu tych czynności okrywamy lewą nogę i przechodzimy do masażu nogi prawej. W tym celu odkrywamy ją, zsuwając okrycie między nogi masowanej osoby. Wolny koniec tkaniny powinien spoczywać na lewej nodze. Wykonujemy ponownie wszystkie opisywane czynności na prawej nodze, pamiętając o stosowaniu odpowiedniej ilości olejku.

Masaż petrissage na górnej części nogi

Stajemy po prawej stronie stołu. Będziemy teraz masować mięśnie znaj­dujące się po zewnętrznej stronie uda osoby masowanej. Przechylamy się, by chwycić fragment przeciwległego uda. Ugniatamy trzymane w dłoniach mięśnie.

Cały czas posuwając się wzdłuż zewnętrznej krawędzi uda, chwytamy w palce fragmenty mięśni i ugniatamy je. Po dotarciu do okolic położonych tuż nad kolanem wykonujemy ruch ku górze tak długo, aż dotrzemy do skraju okrycia. Unosimy i ugniatamy kolejne grupy mięśni znajdujących się na udzie. Stosujemy przy tym słabszy ucisk po wewnętrznej stronie uda, a silniejszy po zewnętrznej.

Ruch w górę przedniej części nóg

Umieszczamy obie dłonie na powierzchni lewej łydki osoby masowanej, tuż nad kostką.

Ręce spoczywają teraz na powierzchni nogi, uciskając i przesuwając się w kierunku biodra. W trakcie przemieszczania dłoni stosujemy zdecydowa­ny, ale bardzo spokojny ucisk skierowany w stronę serca. Wykonując masaż w stronę powrotną, ograniczamy się jedynie do gładzącego, wydłużonego ru­chu. Trzykrotnie przeprowadzamy dłonie od kostki do biodra i z powrotem, zważając przy tym, by wymasować całe biodro. Wykonując ruchy w górę i w dół, powinniśmy przemieszczać się wzdłuż masowanej kończyny.

Uda i golenie należy masować okrężnymi, pociągłymi ruchami, przeno­sząc ciężar dłoni na opuszki palców. W tym celu kładziemy dłonie płasko, a następnie — w trakcie wykonywania okrężnego ruchu do przodu — prze­nosimy ciężar z nadgarstków na palce. Ten ucisk wykonywany ruchem okrężnym ku przodowi wykorzystujemy nie tylko na nogach, ale także przy masażu okolic bioder. Wsuwamy palce głębiej w mięśnie i kierujemy się ku dolnej części biodra. Wracając, stosujemy równy i zdecydowany ucisk. Cały czas wykonujemy ruchy koliste. Upewniamy się przy tym, czy z punktu wi­dzenia osoby masowanej stosowany przez nas ucisk nie jest zbyt silny.

Stopy i przednie części nóg

Stajemy przy nogach masowanej osoby i kładziemy obie dłonie na po­wierzchni jej stóp. Przez chwilę oddychamy powoli, starając się poczuć, jak ciepło naszych rąk rozprzestrzenia się po ciele masowanej osoby. Odkrywa­my lewą nogę, układając tkaninę między nogami z wolną częścią na prawej nodze. Lewą ręką przytrzymujemy stopę, podczas gdy prawa wykonuje ma­saż górnej jej części, przesuwając się od kostki do palców. Kojącym, lekko uciskającym ruchem wracamy od palców do kostki. Wykonujemy czynność ponownie, posuwistym ruchem przesuwając dłoń w dół i uciskając w trak­cie powrotu.

Obiema rękoma obejmujemy teraz stopę tak, by kciuki znajdowały się na jej górnej części, a pozostałe palce na podeszwie. Spokojnymi, okrężny­mi ruchami przesuwamy dłonie po linii prowadzącej od palców do kostki. Staramy się w ten sposób wymasować całą górną powierzchnię stopy. De­likatnie uciskamy kciukami miejsca między kośćmi, by w ten sposób pobu­dzić mięśnie i ścięgna znajdujące się pod powierzchnią skóry.

Następnie odkładamy stopę na stół i układamy dłonie po obu jej stro­nach. Delikatnie potrząsamy i kołyszemy stopą — czynność tę powtarzamy trzykrotnie. Trzymając płasko dłonie na zewnętrznych brzegach stopy, wy­konujemy okrężne, pocierające ruchy wzdłuż jej krawędzi.

Okrywamy ponownie lewą nogę osoby masowanej i zajmujemy się pra­wą stopą. Zaczynamy wykonywanie masażu od kostki i kontynuujemy pracę taką samą techniką, jaką stosowaliśmy przy lewej stopie. Zanim przejdziemy do masażu wyższych partii nóg, powinniśmy przykryć stopy i umyć ręce.

Odwracanie się

Po zakończeniu masażu strony grzbietowej osoba masowana odczuwa tak znaczne odprężenie, że niemal wtapia się w stół do masażu. Z pewnością chętnie zgodzi się na kontynuowanie zabiegu, nieco gorzej może natomiast zareagować na informację o konieczności wykonania pewnego ruchu. Proś­ba o zmianę pozycji może nie spotkać się ze zrozumieniem, należy więc do tej kwestii podchodzić niezwykle delikatnie. Zwracając się do osoby ma­sowanej, mówimy spokojnym głosem. Proponujemy też pomoc w zmianie pozycji. Ważne jest, by utrzymywać okrycie w taki sposób, by ani przez chwilę nie naruszyć prywatności osoby masowanej.

Warto zapytać, co osoba masowana czuje w momencie odwracania się. Zasugerujmy jej, by starała się skoncentrować swoją uwagę na mięśniach, które były przedmiotem zabiegu. Spróbujmy też zaobserwować, czy odwra­canie się sprawia osobie masowanej trudność. Można także zapytać, czy osoba ta odczuwa sztywnienie pewnych grup mięśni, czy też wykonywanie ruchów nie wiąże się z żadnymi negatywnymi odczuciami. Jeżeli usłyszymy tę pierwszą odpowiedź, powinniśmy zapewnić osobę masowaną, że jest to normalna reakcja na masaż. Wynika ona z tego, że wykonywaliśmy zabieg na dużych partiach mięśni, które mogły znajdować się w nienaturalnej po­zycji. W trakcie masażu zmieniliśmy nieco ich ułożenie tak, by mogły właś­ciwie pracować. Mięśnie mają swoją pamięć i mogą dążyć do powrotu do poprzedniej pozycji. Wykonywanie ruchów w nowej płaszczyźnie może być w takim przypadku źródłem dolegliwości bólowych. Kontynuowanie zabie­gu pozwoli utrwalić ich nowe ułożenie. W tym momencie warto też zasuge­rować osobie masowanej, by w najbliższych godzinach spożywała dostatecz­nie duże ilości wody, by wypłukać z organizmu toksyny uwolnione w trakcie masażu. Uwolnienie toksyn także może być przyczyną bólu mięśni.

Sprawdzamy, jakie miejsca należy podeprzeć za pomocą klinów, podu­szek oraz zrolowanych ręczników. Jeżeli wykonujemy masaż na stole wy­posażonym w kołyskę, należy ją usunąć, by uzyskać łatwiejszy dostęp do górnej krawędzi stołu. Wiele osób lubi leżeć z poduszką lub poduszkami umieszczonymi pod kolanami i łydkami — dzięki temu osoba masowana odczuwa mniejsze napięcie w mięśniach pleców.

Pod głowę nie trzeba wkładać żadnego podparcia lub można włożyć tylko mały zrolowany ręcznik — wszystko zależy jednak od tego, czego oczekiwać będzie osoba masowana. Poduszka włożona pod głowę może nam istotnie utrudnić dotarcie do mięśni karku oraz barków. Zawsze jednak najważniej­szym kryterium branym pod uwagę powinna być wygoda osoby masowanej — jeżeli zatem będzie sobie ona życzyła poduszki, należy jej włożyć ją pod głowę. Osoba masowana powinna się wygodnie ułożyć, my natomiast powin­niśmy upewnić się, że w zajmowanej pozycji czuje się ona komfortowo.