Archive for the ‘Znaczenie dotyku’ Category

Czym jest dotyk?

Pierwszym zmysłem, jakim posługuje się nawet nowo narodzone dziecko, jest właśnie dotyk. Od momentu przyjścia na świat dzieci są przytulane, obejmowane, pielęgnowane i zawijane. Dotyk jest dla niemowląt czymś więcej niż tylko sygnałem informującym o bezpieczeństwie — pobudza — on bowiem także wytwarzanie hormonu wzrostu, dając tym samym dziecku „pozwolenie” na rozwój. Od dotyku uzależniony jest również przebieg pro­cesów metabolicznych u dzieci w różnym wieku. Rodziny mieszkają ze sobą w jednym mieszkaniu, dzielą ze sobą wspólną przestrzeń, wzajemnie się dotykają — dzięki temu dorośli i dzieci nawzajem zapewniają się o tym, że są bezpieczni i że wszystko jest w porządku. Potrzebujemy dotyku, by żyć.

Dotyk jest nie tylko czynnikiem pobudzającym wzrost, lecz również warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju istoty ludzkiej. Czuły do­tyk wspomaga naszą kondycję duchową, fizyczną, umysłową i emocjonal­ną. Nieustanny delikatny dotyk potrzebny jest na każdym etapie naszego rozwoju — sprzyja on odczuwaniu szczęścia i miłości oraz rozwojowi in­teligencji. Dzieci uczą się dotykać, przebywając jeszcze w łonie matki. Po przyjściu na świat pierwszą zmysłową potrzebą dziecka jest właśnie dotyk — przejawia się ona poszukiwaniem rączkami pielęgniarki czy też wyciąga­niem tych rączek w kierunku matki. Zachowania te nie są wynikiem świa­domych przemyśleń, lecz raczej przejawem instynktu — instynktu, który pozwala nowo narodzonemu dziecku reagować na dotyk.