Masaż a praca

Pozostawanie przez osiem godzin dziennie w pozycji stojącej w związku z wykonywaniem zawodów takich jak: kelnerka, nauczyciel, pracownik bu­dowlany, pielęgniarka itp. wiąże się z ogromnym obciążeniem dla mięśni pleców, nóg oraz karku. Osoby wykonujące pracę siedzącą mają natomiast częściej problemy ze stawami i mięśniami pleców, bioder i ramion. Doświad­czają też często dolegliwości wynikających z niewłaściwego funkcjonowania układu krwionośnego. Dobrze jest podejmować działania zmierzające do wyeliminowania napięcia związanego z nadmiernym obciążeniem mięśni i zaburzeniami krążenia krwi. Regularny masaż jest niezwykle istotny dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia w przypadku osób, które wy­konują pracę stojącą lub siedzącą.

Masaż może być jednak korzystny także dla osób wykorzystujących w pracy wyłącznie pewne grupy mięśni. Zarówno wówczas, gdy wbijamy kołki czy gwoździe za pomocą młotka, jak i wówczas, gdy piszemy na kla­wiaturze komputera, obciążamy tylko niektóre grupy mięśni (w szczegól­ności te bezpośrednio zaangażowane przy wykonywaniu tej czynności oraz mięśnie je otaczające). Osoby, których praca polega na opiece nad innymi — a więc w szczególności lekarze i pielęgniarki, pracownicy służb ratunko­wych, nauczyciele czy rodzice — a także pracownicy fizyczni, wykorzystują zwykle możliwości swojego organizmu do maksimum. W ich przypadku ma­saż może być środkiem umożliwiającym pełną relaksację. Poddanie się masa­żowi pozwoli im uwolnić umysł od wszelkich myśli i odprężyć całe ciało.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.