Masaż a sport

Masaż umożliwia także utrzymanie w odpowiedniej kondycji mięśni wyko­rzystywanych podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Odpowiednio sty­mulując mięśnie, masaż ułatwia pełne wykorzystanie ich możliwości. Stoso­wanie masażu po intensywnym wysiłku prowadzi natomiast do szybszego ich rozluźnienia i bardziej efektywnego usuwania produktów spalania z poszcze­gólnych komórek. Masaż przynosi także dobre efekty w przypadku kontuzji, ponieważ poprawia krążenie krwi oraz funkcjonowanie systemu limfatycznego, dzięki czemu przyczynia się do szybszej poprawy stanu zdrowia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.