Masaż dziś

Współcześnie masaż uważany jest za pełnoprawną technikę leczniczą, znaj­dującą zastosowanie w wielu różnych przypadkach. Aby zostać profesjonal­nym masażystą trzeba ukończyć kurs prowadzony przez posiadającą odpo­wiednie zezwolenia i licencje szkołę prowadzącą zajęcia z zakresu technik masażu. Wykwalifikowani masażyści tworzą organizacje i stowarzyszenia zrzeszające także innych fizykoterapeutów. Tego typu organizacje wyzna­czają zwykle standardy wykonywania zawodu. Wymagają także od swoich członków regularnej weryfikacji swoich kwalifikacji. Dzięki ich działalności masaż uzyskał status pełnoprawnej profesji medycznej.

Nikt obecnie nie kwestionuje już korzyści płynących z masażu, po­wszechnie stosuje się go także jako element terapii prowadzonej innymi środkami. Badania dowiodły, że masaż poprawia krążenie krwi oraz uspraw­nia funkcjonowanie systemu limfatycznego, redukuje przekrwienie między stawami oraz pomaga zmniejszyć napięcie mięśni i zlikwidować skutki stresu. Historia masażu jest jak gobelin poprzetykany wieloma kolorowy­mi nićmi i ozdobami. Sztuka wykonywania masażu nieustannie się rozwija i przypomina nieco pracę nad gobelinem. Wykorzystując w praktyce tech­niki poznane dzięki tej książce, każdy może dodać do tej tkaniny własny wątek, rozwijając swój indywidualny, unikalny styl masażu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.