Masaż w XIX wieku

W XIX wieku ponownie wróciły do łask naturalne metody leczenia opiera­jące się na zasadach medycyny starożytnej. Korzeni współczesnego masażu szukać należy właśnie w tym okresie, ponieważ to właśnie wtedy zapobiega­nie chorobom i utrzymywanie dobrego stanu zdrowia znalazły się w kręgu zainteresowań medycyny. W tym okresie cywilizacja europejska ponownie zwraca uwagę na znaczenie ćwiczeń fizycznych dla kondycji człowieka — ten­dencja ta utrzymuje się zresztą do dziś. W dziewiętnastym wieku stosowano na szeroką skalę leki oraz zabiegi chirurgiczne. Coraz większa liczba lekarzy zaczynała postrzegać fizykoterapię jako alternatywną metodę leczenia.

Fundamentem współczesnej medycyny jest alopatia. Zgodnie z jej założeniami wykorzystuje się leki i zabiegi operacyjne, aby usuwać skutki choroby, nie zaś jej przyczyny. Medycyna tradycyjna stosuje metody homeopatyczne — w tym przypadku podstawowym celem terapii jest usunięcie przyczyn dolegliwości. Optymalna kuracja powinna składać się z obydwu elementów.

Na początku XIX wieku Peter Ling, szwedzki psycholog i szermierz, stworzył szczególny system ćwiczeń zwany gimnastyką leczniczą. W syste­mie Linga nacisk kładziony jest nie tylko na aktywne ćwiczenia fizyczne oraz bierne i czynne ruchy wykonywane z pomocą terapeuty, ale także na w pełni pasywne ruchy, w szczególności zaś na gładzenie, ugniatanie, rozmasowywanie, pocieranie, przesuwanie, potrząsanie czy inne ruchy charak­terystyczne dla technik masażu.

Ling założył także Centralny Królewski Instytut Gimnastyki, którego za­daniem miało być przekazywanie wiedzy na temat szwedzkich technik masa­żu. Szkoła zyskała dużą popularność w całej Europie — wiele osób korzystało z programów szkoleniowych, które miały na celu przekazanie wiedzy na te­mat tej techniki. Dwaj Amerykanie, bracia George i Madison Taylor, uczest­niczyli w kursie masażu szwedzkiego, a następnie upowszechnili tę technikę w swojej ojczyźnie, prowadząc praktykę ortopedyczną w Nowym Jorku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.