Masaż ciała

Masaż pomaga przyszłej matce się zrelaksować — przyczynia się do rozluź­nienia mięśni dotkniętych skurczem oraz do usunięcia wszelkiego napię­cia. Masaż poprawia nie tyko krążenie krwi, ale także drenaż limfatyczny — dzięki temu mięśnie i tkanka łączna są lepiej odżywione i zdrowsze. Po­nadto masaż poprawia także kondycję ścięgien i mięśni, co z kolei przyczy­nia się do zwiększenia sprawności stawów. W trakcie wykonywana masażu należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniej ilości olejku — przez cały czas trwania zabiegu osoba masująca powinna mieć możliwość wykonywania łagodnych i spokojnych ruchów.

Tułów

Ręcznikami okrywamy piersi oraz brzuch poniżej żołądka tak, by odkryte zostały tylko dolna część klatki piersiowej i obszar bezpośrednio pod nią. Kładziemy otwarte dłonie na klatce piersiowej, tuż pod piersiami, i uciska­my. Masaż techniką kompresyjną jest niezwykle relaksujący, przyczynia się także do przyspieszenia procesu usuwania toksyn z organizmu. Przesuwa­my następnie dłonie na prawą stronę ciała przyszłej matki i układamy je delikatnie na żołądku.

W żadnym przypadku nie należy uciskać masowanej osoby w okolicy brzucha — w szczególności nie wolno tego robić, jeżeli masujemy  kobietę w ciąży. W kolejnych fazach ciąży poszczególne organy wewnętrzne zmieniają nieco swoje położenie, aby stworzyć przestrzeń dla rozwijającego się dziecka. Co więcej, samo dziecko znajduje się blisko warstwy mięśni pokrywających brzuch. Masaż jest niewątpliwie korzystny zarówno dla dziecka, jak i dla ciężarnej kobiety, jednak wykonując go, należy postępować szczególnie ostrożnie.

Obiema rękami wykonujemy delikatne ruchy posuwiste zgodnie z ru­chem wskazówek zegara — staramy się w ten sposób wymasować całą dostępną cześć brzucha. Okrężne ruchy wykonujemy w górę w kierunku żeber i w dół w kierunku kości łonowej tak długo, aż wymasujemy cały brzuch. Cały czas staramy się, by wykonywane przez nas ruchy były po­wolne, spokojne i łagodne. Trzeba pamiętać, że dziecko może reagować na taki czuły dotyk.

Ramiona

Po zakończeniu masażu brzucha wykonujemy masaż ramion — najpierw koncentrujemy się na jednym ramieniu, później przechodzimy do maso­wania drugiego. Układamy dłonie po obu stronach ramienia i wyżymamy mięśnie, kierując się w dół, a następnie ponownie w górę. Masaż wykony­wany tą techniką pobudza krążenie krwi. Następnie obie dłonie zsuwamy po ramieniu w kierunku nadgarstka — ten sam gładzący ruch wykonujemy trzykrotnie. Chwytamy dłoń masowanej osoby w swoje dłonie i palcami rozsuwamy wewnętrzną powierzchnię dłoni ku krawędziom — w tym cza­sie dłoń przytrzymujemy kciukami znajdującymi się po drugiej stronie.

Techniką effleurage wykonujemy masaż wewnętrznej strony ramienia, przesuwając się od nadgarstka w kierunku ramienia i z powrotem — tę samą czynność powinniśmy powtórzyć co najmniej trzy razy. Obiema rę­kami wykonujemy następnie masaż petrissage, rozmasowując wszystkie mięśnie od barku do nadgarstka, a następnie w stronę przeciwną — wy­konujemy dwa powtórzenia tego elementu. Na zakończenie delikatnymi ruchami uspokajamy wszystkie mięśnie ramienia, przesuwając się stopnio­wo w górę i w dół trzy razy. Następnie w taki sam sposób wykonujemy masaż drugiego ramienia.

Nogi

Stajemy z boku przy masowanej kobiecie i obiema rękami wykonujemy gładzące ruchy wzdłuż jednej z jej nóg. Stosując technikę effleurage, prze­suwamy się od wierzchołka stopy do biodra, masujemy przy tym zewnętrz­ną powierzchnię nogi. Uginamy lekko nogę i masujemy tylną część uda, łydkę oraz tylną część stopy. W trakcie wykonywania masażu możemy stosować jedynie delikatne i spokojne ruchy, nie powinniśmy natomiast uciskać mięśni.

Podczas ciąży kobieta przybiera na wadze nie tylko dlatego, że rośnie rozwijający się płód. Przyrost wagi wynika także z pojawienia się w organizmie płynu owodniowego, który chroni dziecko przed wstrząsami oraz przed zmianami temperatury oraz ze wzrostu masy łożyska, za pośrednictwem którego płód jest odżywiany i które wydziela istotne dla rozwoju dziecka hormony.

 

Wykonujemy też masaż okolic kostki. W tym celu opuszkami obu dłoni wykonujemy koliste ruchy wzdłuż piszczeli w kierunku kolana. Masując okolice kolana, należy stosować niezwykle delikatny dotyk — wykonujemy okrężne ruchy wokół rzepki, uważając, by na nią nie naciskać. Następnie ponownie umieszczamy dłonie w okolicach kostki i, wykonując ruchy pal­cami obu dłoni, masujemy w kierunku kolana wewnętrzną stronę łydki. Kiedy dotrzemy nad kolano, zmienia się charakter ruchu — masaż wiąże się teraz z uciskaniem i pocieraniem po obwodzenie niedużych kół. W ten sposób masujemy przednią część uda, a następnie mięśnie znajdujące się na biodrach. W okolicach bioder wykonujemy okrężne ruchy, nasilając ucisk, i przesuwamy się wzdłuż kości biodrowej na skraj pośladka.

Spokojnym ruchem zsuwamy „dłonie z powrotem w okolice kostki — w trakcie wykonywania tego ruchu nasze dłonie obejmują kończynę masowa­nej kobiety. Następnie od kostki w kierunku biodra i z powrotem wykonuje­my masaż techniką effleurage. Następnie, znów rozpoczynając na wysokości kostki, spokojnie uciskamy mięśnie, przesuwając się stopniowo ku górze po przedniej części nogi. Musimy pamiętać, by nie stosować ucisku na kolanie. Aby wykonać ruch w stronę powrotną, unosimy lekko całą kończynę i spo­kojnie przesuwamy dłonie po jej powierzchni. Następnie zsuwamy obie dłonie po powierzchni stopy, kierując się od palców w stronę kostki.

Stopę gładzimy otwartą dłonią, wielokrotnie wykonując ruch w górę i w dół. Ruch w kierunku kostki powinien być połączony z uciskiem. W trak­cie wykonywania masażu w kierunku palców należy natomiast stosować delikatny dotyk. W trakcie wykonywania tych czynności nasze kciuki po­winny znajdować się na zewnętrznej stronie stopy. Następnie przeciągamy palcami po powierzchni podeszwy stopy w kierunku palców, utrzymując stały, zdecydowany ucisk. Cały czas trzymając kciuki na powierzchni stopy, rozciągamy skórę podeszwy ku zewnętrznym krawędziom. Kciukami i po­zostałymi palcami wykonujemy delikatne rozciąganie w celu rozluźnienia wszystkich mięśni stopy. Na zakończenie delikatnie dotykamy skóry na ca­łej powierzchni nogi, po czym przechodzimy do masowania drugiej nogi.

Plecy

Plecy kobiety ciężarnej najlepiej masuje się, jeżeli leży ona na boku. Dla wy­gody między nogi należy jej wówczas włożyć poduszki. W trakcie obracania się na bok należy przytrzymać okrywające osobę masowaną prześcieradło, by zapewnić jej pełen komfort i dyskrecję. Kiedy kobieta wygodnie ułoży się już na boku, wkładamy jej jedną poduszkę pod głowę, drugą natomiast między nogi. Zastosowanie poduszek pozwala istotnie zmniejszyć obciąże­nie stawów podczas masażu. W niektórych przypadkach konieczne jest tak­że podłożenie poduszki pod brzuch ciężarnej. Tkaninę należy ułożyć w taki sposób, by nieokryte pozostawały tylko plecy.

Wykonujemy masaż techniką effleurage na całej powierzchni pleców, przesuwając obie dłonie od bioder w kierunku karku. Ruchy naszych dło­ni powinny być spokojne i równe. Co pewien czas powinniśmy zwiększać ucisk. W trakcie masażu staramy się odnaleźć obszary szczególnie spięte — rozpoczynamy od okolic barków, gdzie szczególnie często występuje przekrwienie mięśni. Wykonujemy spokojne, okrężne ruchy dłoni, prze­suwając się od kręgosłupa w kierunku barków. Ponieważ kobieta leży na boku, możemy wykonywać masaż tylko jednej strony jej ciała na raz.

Przesuwając się od okolic pośladków w kierunku karku, wykonujemy okrężne ruchy całą dłonią. Stosujemy przy tym łagodny, lecz głęboki ucisk. Cały czas staramy się odbierać reakcje ciała masowanej osoby, przekazy­wane naszym dłoniom przez jej skórę. Do masażu wykonywanego wzdłuż kręgosłupa w kierunku karku wykorzystywać należy całą dłoń, by popraw­nie rozkładać ucisk. Okrężnymi ruchami rozmasowujemy okolice karku i barku, cały czas zwracając szczególną uwagę na spięte grupy mięśni. Ma­saż mięśni wzdłuż kręgosłupa wykonujemy trzykrotnie. Po jego zakończe­niu delikatnymi ruchami przenosimy się natomiast z góry pleców na dół, w okolice pośladków.

Pocieranie ułatwia usuwanie napięcia z mięśni i stawów. Kiedy naprężenie włókien mięśniowych ustąpi, na skórze pojawi się czerwone zabarwienie. Będzie ono świadczyć o wzmożonym przepływie krwi związanym z usunięciem stanu przekrwienia.

Następnie obiema dłońmi wykonujemy okrężnymi ruchami masaż mięśni bioder i pośladków. Po zakończeniu tej czynności samymi palcami uciskamy umięśniony fragment ciała znajdujący się na środku biodra, tuż pod kością biodrową — ucisk utrzymujemy przez chwilę. Ugniatamy ten fragment ciała, unosząc i wyżymając go. Jest to doskonały sposób na usunięcie napięcia ze znajdujących się w tych okolicach grup mięśni. Uciskając palcami, przesuwa­my się wzdłuż nogi od biodra aż do kolana. Jedną rękę kładziemy następnie na ramieniu, a drugą umieszczamy na biodrze — uciskamy i utrzymując cały czas ucisk, liczymy do siedmiu. Na zakończenie tej części zabiegu stosujemy delikatny dotyk na całej masowanej powierzchni, po czym przygotowujemy masowaną osobę do odwrócenia się na drugi bok.

Należy upewnić się, że przed zmianą pozycji usunęliśmy poduszki spo­między nóg oraz spod brzucha. Teraz również należy odpowiednio przy­trzymać okrycie, by masowana kobietą mogła się swobodnie obrócić na drugi bok. Po wygodnym ułożeniu masowanej osoby powtarzamy całą opi­saną wyżej sekwencję czynności.

Opisane powyżej techniki masażu pozwalają nawet osobie bez większego doświadczenia przeprowadzić masaż kobiety w ciąży. Masaż taką — lub po­dobną — techniką wykonywać można przez cały okres trwania ciąży. Jeżeli przyszła matka będzie miała ochotę poddać się masażowi w trakcie porodu, konieczne będzie zapewne wprowadzenie pewnych modyfikacji — na przy­kład ograniczenie się wyłącznie do masowania obszaru pleców. Masowanie po porodzie oraz w okresie powrotu do stanu sprzed ciąży pomaga kobiecie od­zyskać równowagę fizyczną i psychiczną. Masaż przeprowadzany przez ojca dziecka jest wspaniałym wyrazem miłości i zrozumienia potrzeb drugiej osoby — jest to doświadczenie, które można przeżywać nie tylko w czasie ciąży, ale także w czasie całego życia. Przekazywanie czułego dotyku ma niezwykle istot­ne znaczenie. Masaż warto uczynić integralnym elementem naszego codzien­nego życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.