Masaż w trakcie porodu

Istnieje wiele sygnałów świadczących o tym, że zbliża się moment porodu. Wiele osób odczuwa w tym okresie podniecenie lub nagły przypływ energii. Temu ostatniemu zjawisku towarzyszą często działania mające na celu przy­gotowanie domu na przyjęcie nowego członka rodziny — kobieta odczuwa potrzebę wysprzątania mieszkania i ostatecznego urządzenia miejsca, gdzie będzie zajmować się dzieckiem.

Kobieta może przed porodem odczuwać bóle w dolnej części pleców oraz w nogach. Może też odczuwać dolegliwości w postaci ucisku w mied­nicy. W przypadku wielu kobiet piersi dodatkowo powiększają się i stają się cięższe, ponieważ gruczoły mlekowe zaczynają wytwarzać pokarm dla dziecka, które ma przyjść na świat.

 

Trzy fazy porodu
Poród składa się z trzech faz, które można wyróżnić na podstawie pew­nych cech charakterystycznych. W pierwszej fazie szyjka macicy skraca się i zaczyna się rozwierać. W tej fazie występują charakterystyczne skurcze, których celem jest rozszerzenie szyjki macicy w celu przygotowania jej do porodu. Skurcze pierwszej fazy porodu mogą trwać nawet kilka godzin. W przypadku kobiet rodzących pierwsze dziecko może ona trwać nawet kilkanaście godzin.

Rozszerzanie się szyjki macicy określane jest mianem rozwarcia. W pierwszej fazie porodu szyjka macicy rozwiera się do siedmiu centymetrów — po osiągnięciu siedmiocentymetrowego rozwarcia zaczyna się faza druga, czyli faza parcia. O ostatecznym przejściu do fazy drugiej możemy mówić, gdy rozwarcie osiągnie dziesięć centymetrów.

Poruszanie się w trakcie pierwszej fazy porodu jest korzystne dla ko­biety. Chodzenie przyspiesza przebieg porodu, a ponadto pozwala łatwiej radzić sobie z kolejnymi skurczami. Skutki występowania skurczów można łagodzić — szczególnie na początku pierwszej fazy — powoli i głęboko oddychając. Wraz z nasilaniem się skurczów w fazie przejściowej oddech rodzącej kobiety przyspiesza — by poradzić sobie ze skurczami, kobieta powinna wówczas szybko i rytmicznie oddychać.

W drugiej fazie porodu dziecko pojawia się na świecie. Skurcze wy­stępują w tej fazie co dwie do pięciu minut — w czasie ich trwania matka podejmuje aktywny wysiłek na rzecz wypchnięcia dziecka na świat. Po wy­daleniu dziecka z ustroju matki, skurcze trwają nadal, ponieważ organizm dąży do usunięcia łożyska. W tej ostatniej fazie porodu wydalane jest ło­żysko, a naczynia krwionośne naruszone podczas trwania akcji porodowej ulegają obkurczeniu.

Masaż w poszczególnych fazach porodu

Masaż może przynosić rodzącej kobiecie ulgę na wszystkich etapach poro­du. Jego skutek w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych jest szcze­gólnie istotny, ponieważ przyczynia się do uspokojenia rodzącej kobiety. Masaż łagodzi odczuwanie skurczów, niekiedy przyczynia się także do przy­spieszenia akcji porodowej. Czuły dotyk przekazywany rodzącej kobiecie w pierwszej fazie porodu daje jej wsparcie i sprawia, że czuje się ona pew­niej. Masaż wykonywany w fazie przejściowej pozwala kobiecie z większym spokojem reagować na nasilające się bóle.

Masaż wykonywany w trakcie porodu przynosi kobiecie korzyści tylko wówczas, gdy ma ona ochotę odczuwać dotyk drugiej osoby. Przed rozpoczęciem zabiegu należy zatem upewnić się, że rodząca kobieta rzeczywiście z chęcią podda się masażowi.

Wykonywanie masażu podczas porodu daje kobiecie chwilę wytchnie­nia, tak potrzebną w okresie, kiedy czuje się ona samotna i bezradna. Czuły dotyk jest źródłem uczucia komfortu — daje wsparcie, ponieważ pozwala stworzyć atmosferę spokoju. Rodzącej kobiecie doświadczającej troskliwe­go dotyku łatwiej jest się skupić, ma też większą kontrolę nad swoim cia­łem. Masaż dodaje jej siły i motywuje do większej wytrwałości.

Wspaniałym momentem do wykonywania masażu jest faza wydalania łożyska. Skurcze macicy nadal są dość silne, ale na tym etapie można już pomagać rodzącej kobiecie poprzez masowanie okolic brzucha. Spokojny i rytmiczny masaż ułatwia usunięcie łożyska i przyspiesza chwilę, w której matka może spokojnie odpocząć, przytulając swoje maleństwo. Nie ule­ga wątpliwości, że masaż powinien być postrzegany jako istotne narzędzie wspomagania porodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.