Masaż petrissage

Masaż petrissage polega na ugniataniu, wałkowaniu, wykręcaniu, ściska­niu, unoszeniu i szczypaniu, dzięki którym możemy dostać się w głąb ciała i usunąć przekrwienie. Tę formę masażu można stosować na wiele różnych sposobów. Jeden z nich to głębokie ugniatanie dłońmi, które polega na uniesieniu fragmentu ciała, chwyceniu go między dłonie i ściskaniu przy jednoczesnym przesuwaniu tego fragmentu za pomocą palców. Unosimy, wałkujemy i ściskamy masowane ciało, chwytając co chwila inny jego frag­ment — jedna dłoń służy unoszeniu kolejnych części ciała, podczas gdy druga zajmuje się ich ściskaniem.

Kolejnym popularnym sposobem wykonywania masażu petrissage jest szczypanie, które wykonujemy za pomocą kciuka i pozostałych palców. Chwytamy skórę między kciuk i pozostałe palce i wałkujemy ją. Za pomocą kciuka wsuwamy między palce kolejne fragmenty skóry, które następnie szczypiemy pozostałymi palcami. Masażysta stosujący tę technikę powinien pracować całym ciałem, poruszając się na przykład w rytm rock and rolla — na marginesie warto też wspomnieć, że poruszanie się nie zaszkodzi tak­że w przypadku stosowania innych form masażu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.