Kiedy masaż jest wskazany?

Masaż i proces starzenia się są w pewnym sensie komplementarne wzglę­dem siebie. Masaż może zapobiec szybkiemu rozwojowi choroby i spowol­nić proces starzenia — dzięki czułemu dotykowi osoba starsza może dłużej pozostać w pełni sił. Masowanie mięśni osoby starszej pozwala jej dłużej zachować kontrolę nad własnym ciałem — osoba masowana jest bardziej rozluźniona, dokuczające jej bóle zmniejszają swoje nasilenie lub zanikają. Zwiększenie kontroli nad pracą mięśni przyczynia się do poprawy koordy­nacji ruchowej i sprawności manualnej. Wiele osób zdaje się zapominać, że masaż ma właściwości terapeutyczne. Masaż powinien stanowić element programu działań podejmowanych na rzecz zachowania zdrowia każdej osoby, niezależnie od jej wieku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.