Zasady wykonywania masażu osób starszych

Starzenie się jest integralnym elementem naszego życia — jest to po prostu kolejna faza, którą musimy przejść. Dożyć wieku, w którym będzie się o nas mówiło jako o osobach starszych, to osiągnięcie samo w sobie. Jeżeli dodat­kowo uda nam się aż do takiego wieku zachować zdrowie i siły, będziemy mogli uznać siebie samych za prawdziwych szczęściarzy. Masaż jest jednym ze środków umożliwiających zachowanie młodości ducha mimo upływu lat. Uczestniczenie w programach profilaktycznych zwiększa natomiast praw­dopodobieństwo, że równowaga metaboliczna naszego organizmu nie zostanie w żaden sposób zakłócona.

Z danych amerykańskiego urzędu statystycznego wynika, że w ostat­nich latach nastąpił wzrost liczby osób mających osiemdziesiąt pięć i więcej lat. Choć ogólnie rzecz biorąc, członkowie starszego pokolenia zachowują dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, w wyniku czego długo pozostają w pełni niezależni, istnieje spora grupa osób, które wymagają stałej opie­ki. Ludziom, którzy osiągnęli już osiemdziesiąty piąty rok życia, dokucza­ją często problemy ze zdrowiem, wielu z nich wymaga stałej opieki, wielu straciło też już swoich życiowych partnerów. W tej grupie wiekowej dys­proporcja między płciami znacznie powiększa się na rzecz kobiet — wiele z nich żyje więc samotnie, bez żadnego partnera i zaczyna izolować się od świata, zamykając przed sobą możliwość pełnego doświadczania swojej starości. Masaż to doskonały sposób, by ułatwić starszym ludziom radze­nie sobie ze starością.

Według danych Population Resource Center w Stanach Zjednoczonych żyje obecnie około trzydziestu czterech milionów ludzi powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Grupa ta stanowi zatem trzynaście procent ogółu populacji amerykańskiej. Co ósmy obywatel USA osiągnął już wiek emerytalny. Szacuje się, że w roku 2020 w tej grupie znajdować się będzie co piąty Amerykanin.

 

Więzi społeczne

Masowanie osoby starszej to nie tylko sposób na poprawę jej fizycznego stanu zdrowia, ale także stworzenie jej możliwości uczestniczenia w interakcji z dru­gą osobą — szansa na przezwyciężenie izolacji. Dla osób, które żyją samotnie — czy to ze względu na swoje fizyczne ograniczenia, czy też ze względu na warunki mieszkaniowe — przebywanie z drugim człowiekiem przed, podczas i po zakończeniu masażu jest źródłem licznych korzyści. Przed rozpoczęciem zabiegu osoba masowana rozmawia zwykle z masującym i mówi mu o proble­mach, z jakimi się aktualnie boryka. Dzięki masażowi osoba masowana może się rozluźnić, odzyskać pełen kontakt z własnym ciałem i znaleźć w sobie ener­gię do życia. W trakcie masażu między osobą masowaną a masującą wytwarza się pewna więź, która po zakończeniu zabiegu przejawia się zwykle poprzez radość z faktu, iż ktoś dotykał nas w sposób czuły i że okazał nam troskę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.