Wiedza dotycząca kontuzji

Osoby intensywnie angażujące się w uprawianie sportu często doświadczają bólu, który ze względu na swój charakter staje się po prostu częścią ich życia. Sportowiec rzadko podejmuje decyzję o rezygnacji z treningów i zawodów — spróbuje raczej pokonać ból. Zadaniem masażysty jest uświadomienie takim osobom, jak istotne szkody dla ich tkanek wynikają z takiego postę­powania. Musimy wyjaśnić im, jak niekorzystnie wpływa ono na proces regeneracji oraz uświadomić im, że takie zachowanie może stać się przyczyną występowania chronicznego bólu. Obowiązkiem masażysty jest przekazać rzetelne informacje na temat zagrożeń, decyzja co do dalszego postępowania zależy natomiast tylko i wyłącznie do danego sportowca. Należy jedynie stworzyć mu możliwość podjęcia w pełni świa­domej decyzji — naszym celem zawsze powinno być zapewnienie osobie masowanej możliwości powrotu do zdrowia.

Przeciążenie

Sportowcy często starają się poprawić osiągane przez siebie wyniki, stosu­jąc podczas treningów metodę zwaną przeciążaniem. Chodzi o to, że im intensywniejsze są nasze działania, tym większe wyzwanie stawiamy nasze­mu układowi sercowo-naczyniowemu i mięśniom — to z kolei pozwala nam osiągać lepsze wyniki. Koncepcja ta zakłada również, że ciało przed stawianiem czoła kolejnym wyzwaniom musi odpocząć i zregenerować się.

Czasami jednak sportowcy robią zbyt wiele w zbyt krótkim czasie, nie dając swoim organizmom wystarczającej ilości czasu na regenerację. Skutkiem ta­kiego działania jest występowanie kontuzji będących efektem przeciążeń.

Takie zachowanie może prowadzić do wielu rodzajów urazów tkanki miękkiej. Masaż jest bardzo ważnym narzędziem leczenia tego typu uszko­dzeń. Najczęstszą dolegliwością związaną z przeciążaniem jest nadwrażli­wość mięśni, które najczęściej wiąże się z występowaniem łagodnego bólu lub skurczów. W takich przypadkach skutecznymi technikami masażu są effleurage, uciskanie i petrissage.

Nadwyrężenia i skręcenia

Nadwyrężenia i skręcenia to często spotykane kontuzje, których przyczyną jest wykonywanie zbyt szybkich ruchów lub nadmierna eksploatacja obola­łych mięśni. Nadwyrężeniu ulegają mięśnie, natomiast skręcenie to dolegli­wość ścięgien. Powstałe na skutek urazu rozdarcie tkanki lub blizny mogą być bolesne. Niezależnie od rodzaju urazu przed zastosowaniem masażu należy odczekać, aż opuchlizna nieco zmaleje i aż zmniejszy się ból. Rege­nerująca się tkanka wytwarza pod skórą blizny, w których usuwaniu szcze­gólnie przydaje się technika pocierania.

Masaż sportowy może pomóc wszystkim aktywnym osobom. Jeśli na­sze ciało służy nam nie tylko do siedzenia, możemy w pełni wykorzystać zalety tego masażu. W przypadku dzieci sesje powinny być krótsze, ponie­waż trudno jest im wytrzymać przez cały czas trwania normalnej długości zabiegu. Z masażu tego może skorzystać każda osoba, która potrzebuje od­poczynku i regeneracji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.