Przygotowywanie miejsca do wykonywania masażu

Jeżeli oboje partnerzy stwierdzą, że mają w danym momencie czas i ocho­tę na to, by przeprowadzić i poddać się zabiegowi masażu, powinni po­starać się stworzyć atmosferę sprzyjającą pobudzaniu zmysłów. Najpierw trzeba zadecydować, czy najwygodniej będzie przeprowadzać zabieg na podłodze, czy też lepszym miejscem jest łóżko albo stół. W pomieszcze­niu, w którym będzie odbywał się masaż — niezależnie od tego, na czym będzie leżeć osoba masowana — powinno być ciepło (należy w szczegól­ności unikać przeciągów, które mogłyby schłodzić pomieszczenie). Warto wykorzystać wełniany koc lub flanelowe prześcieradło — materiał powi­nien być lekki, ale ciepły. Pomieszczenie, w którym wykonywany będzie masaż, powinno być właściwie oświetlone. Trzeba jednak zadbać o to, by światło nas nie raziło.

Olejki i świece zapachowe

Na rynku dostępny jest cały szereg artykułów ułatwiających pobudzanie zmysłów. Bez trudu można kupić różnego rodzaju olejki i świece zapa­chowe — każdy bez trudu znajdzie w tej ofercie coś dla siebie. Bardzo popularnym zapachem jest ylang ylang, olejek wytwarzany na bazie kwia­tów rosnących w rejonie Morza Śródziemnego — jego zapach ułatwia odzyskiwanie dobrego samopoczucia. Dawniej największym zaintereso­waniem cieszyło się patchouli wytwarzane z liści roślin rosnących w Azji (w szczególności w Indiach) oraz na Karaibach. Olejki i świece pachnące patchouli pozwalają osiągnąć spokój i poczuć przypływ energii.

Vetiver to natomiast głęboki zapach drewna pozyskiwany z korzeni ro­ślin rosnących w Indiach i na Haiti. Ten ostatni zapach ma silne właści­wości uspokajające.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych świec zapachowych, dzięki którym można nadać powietrzu w pomieszczeniu egzotyczny zapach. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy zapach podoba się wszystkim. Świece należy więc wybierać wspólnie z partnerem, decydując się na takie, których zapach odpowiadać będzie obu osobom. Jeżeli wybrany zapach — niezależnie od tego, czy będzie to zapach olejku, czy świec — wywoła u któregoś z partnerów nudności lub uczucie rozbicia, należy natychmiast zrezygnować ze stosowania go.

 

Cisza

Cisza ma niezwykłe znaczenie dla tworzenia atmosfery intymności. Wy­łączamy więc telefony, telewizory i radia, które mogłyby ją zakłócać. Do­brze byłoby też, gdyby w okolicy nie było żadnych innych osób, w szcze­gólności dzieci ani zwierząt (jeżeli są, warto zadbać o to, by położyły się spać). Doskonałą atmosferę można wytworzyć dzięki kojącej instrumen­talnej muzyce — jeżeli jednak nie dysponujemy odpowiednimi nagrania­mi, wystarczy nam cisza. Wykonywanie i poddawanie się masażowi może być źródłem ogromnej przyjemności — jeżeli zabieg przeprowadzany jest w odpowiednich okolicznościach, masaż jest dla obu osób niezwykle ra­dosnym przeżyciem. Oczywiście masaż wykonywać można także w salo­nie w obecności kilku osób oglądających w tym czasie telewizję. W ta­kim przypadku będziemy jednak mieli do czynienia z pewnego rodzaju przeżyciem grupowym, nie zaś ze zmysłowym doświadczeniem. Warto upewnić się co do tego, jakie są oczekiwania obu partnerów — pozwala to uniknąć nieporozumień.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.