Idea masowania niemowląt

Dla prawidłowego rozwoju dziecka bardzo ważna jest więź między rodzi­cem a niemowlęciem. Masaż jest czynnikiem sprzyjającym umacnianiu ta­kiej więzi. Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od jego zdolności do przetwarzania bodźców zmysłowych, motorycznych i poznawczych. Nieustanne dotykanie, głaskanie, przytulanie i przemawianie do niemow­lęcia sprzyja jego lepszemu rozwojowi i pozytywnie stymuluje jego fizyczne i psychiczne samopoczucie.

Dotykane niemowlęta są często mniej nerwowe i lepiej sypiają. Masowane niemowlęta są bardziej stabilne emocjonalnie, mniej płaczą i częściej wchodzą w interakcje ze swoimi rodzicami. Reakcje dziecka na bodźce dotykowe przyspieszają jego gotowość motoryczną oraz poprawiają refleks.

Nowo narodzone dzieci tuż po opuszczeniu łona matki odbierają liczne sygnały, dzięki którym wiedzą, jak radzić sobie z zewnętrznym światem. Skóra niemowlaka jest jego pierwszym medium komunikacji — porozumie­wa się on ze światem jedynie poprzez dotyk. W trakcie typowego porodu dziecko jest wypychane na świat dzięki skurczom macicy, które stymulu­ją jednocześnie organizm samego dziecka, przygotowując go do pełnienia wszystkich niezbędnych w zewnętrznym świecie funkcji. Trzeba mieć świadomość, że mające miejsce w trakcie porodu skurcze masują dziecko, zwiększając aktywność wszystkich układów, które będą mu niezbędne do funkcjonowania po urodzeniu.

Potrzeba dotyku

Dotyk powinien być integralnym elementem kontaktu od momentu naro­dzin dziecka, gdyż od dotyku właśnie zależy zachowanie zdrowia i prawid­łowy rozwój nowo narodzonej istoty. Rozwój dziecka będzie tym szybszy, im częściej będzie ono dotykane, kąpane, pieszczone, trzymane i stymulo­wane za pomocą innych form czułego dotyku. W pierwszych latach życia dziecka czułego dotyku nigdy nie jest za dużo — poprzez dotyk przekazuje się dziecku miłość i daje się mu poczucie bezpieczeństwa. W takiej atmosferze dziecko może się lepiej rozwijać i poprawnie funkcjonować.

Dotyk jest jak ulica dwukierunkowa

Więź między rodzicami a dzieckiem jest bardzo ważna dla obu stron, a do­tyk niewątpliwie sprzyja jej wytwarzaniu. Kojący dotyk rodziców jest źród­łem korzyści nie tylko dla dziecka, ale także dla nich samych. Przekazywa­ne przez dotyk miłość i radość to niezwykle ważne, fantastyczne uczucia. Czuły dotyk dodatkowo wzmacnia więź, jaka wytwarza się między osobami dorosłymi a ich dzieckiem.

Bardzo ważna jest również więź między nowym członkiem rodziny a jego rodzeństwem — można ją rozwijać, na przykład angażując rodzeń­stwo w sprawowanie opieki nad niemowlakiem. Takie działania pomagają kształtować w starszych dzieciach poczucie odpowiedzialności. Dlatego też warto nakłaniać je do masowania najmłodszego członka rodziny, choć oczywiście powinny robić to pod nadzorem. Kiedy starsze rodzeństwo masuje niemowlę, miedzy nim a najmłodszym dzieckiem wytwarza się szczególna więź. Nie należy także zapominać, że rodzeństwo masujące niemowlaka jest jednocześnie także stroną otrzymującą — odczuwa sa­tysfakcję wynikającą ze stworzenia atmosfery bliskości między nim a nie­mowlakiem i pozostałymi członkami rodziny. Satysfakcja ta sprzyja budo­waniu poczucia własnej wartości i odczuwanej przez wszystkich członków rodziny wzajemnej miłości.

W zależności od wieku rodzeństwa można je zaangażować w wiele różnych działań mających na celu wytwarzanie więzi. Starsze dzieci uwielbiają trzymać, przytulać, obejmować i całować niemowlęta. Kolejnym elementem umacniającym więź między dziećmi może być asystowanie przy kąpieli małego dziecka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.