Opukiwanie (tapotement)

Opukiwanie to technika perkusyjna wykorzystywana w celu stymulowania mięśni. Mówiąc obrazowo, stosujący ją masażysta zachowuje się trochę tak, jakby ciało masowanej osoby było perkusją. Masażysta wykonuje spokojne rytmiczne uderzenia, które powodują zaczerwienienie skóry, ale jednocześ­nie wywołują dobre samopoczucie i wrażenie przypływu energii. W za­leżności od przyjętego układu dłoni i palców wyróżnia się wiele różnych form opukiwania — do najpopularniejszych należą rąbanie i oklepywanie. W trakcie wykonywania tych ruchów cała dłoń — od nadgarstków aż po końcówki palców — powinna być rozluźniona.

Warto przez chwilę poćwiczyć ten ruch, zwracając przy tym szczegól­ną uwagę na rozluźnienie rąk. Siadamy lub stajemy i potrząsamy rękoma, aby usunąć z nich wszelkie napięcie. Dłonie i nadgarstki powinny w trak­cie tego ćwiczenia odchylać się raz w jedną stronę, raz w drugą, a palce mogą o siebie uderzać. Następnie opuszczamy swobodnie ramię, pozwala­jąc wszystkim mięśniom w pełni się rozluźnić. Staramy się rozluźnić każdą komórkę ramienia.

Następnie przechodzimy do ćwiczenia rytmicznych uderzeń. Umiesz­czamy palce na twardej powierzchni, na przykład na stole, i zaczynamy po­woli wykonywać odpowiednie ruchy. Najpierw stukamy rytmicznie jednym palcem — staramy się robić to spokojnie i łagodnie. Poszczególne palce po­winny być rozluźnione także wówczas, gdy zaczniemy spokojnie wystukiwać rytm. W czasie, gdy palce wystukują rytm, kciuk może podpierać dłoń. Sta­rajmy się złapać rytm — być może uda nam się usłyszeć, jak stół zaczyna nam odpowiadać. Nawet jeśli zaczniemy odczuwać ból w koniuszkach palców, powinniśmy nadal wystukiwać rytm, zmniejszając jedynie siłę uderzenia.

Warto eksperymentować z opukiwaniem i opracowywać własne meto­dy. Celem stosowania tej techniki ma być wywołanie u osoby masowanej uczucia komfortu poprzez stosowanie rytmicznych uderzeń. Słowem, ma­saż z wykorzystaniem opukiwania ma dodawać masowanemu sił. Trzeba podkreślić, że opukiwanie nie może powodować bólu. Zamiast uderzać mocnej, należy zsynchronizować pracę palców, by wszystkie uderzały ra­zem — w takiej sytuacji wrażenie odbierane przez osobę masowaną będzie bardziej intensywne.

Wróćmy jednak na chwilę do ćwiczeń na stole. Układamy dłonie tak, jakby miały wykonywać ruch siekający, sta­ramy się jednak zachować luz w palcach. Powoli uderzamy w stół (nie mo­żemy uderzać za mocno, by nie zadawać sobie bólu). W miarę nabierania wprawy zwiększamy tempo wykonywania uderzeń.

Profesjonalni masażyści muszą mieć pełną świadomość własnego ciała. Utrzymywanie właściwej postawy ciała ma kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawnego wykonywania ruchów podczas masażu, ale także dla zachowania dobrej kondycji stawów, tkanki łącznej oraz mięśni dłoni. Należy dbać o to, by mięśnie ramion i rąk były rozluźnione, a nie nadmiernie rozciągnięte lub napięte.

Wykonywanie ruchów perkusyjnych czy siekących warto też ćwiczyć na własnych udach, aby przekonać się, czy wywoływane w ten sposób uczu­cie jest przyjemne. Mięśnie nogi należy uderzać niezbyt mocno otwartą dło­nią z palcami tworzącymi lekki łuk. Spróbujmy przy tym poczuć delikatne uczucie próżni powstające pod wpływem baniek tworzonych przez dłonie. Następnie prostujemy palce i uderzamy ponownie w udo. Wrażenie jest inne, ponieważ palce uderzają silniej. Celem tego ćwiczenia jest stwierdze­nie, do jakiego momentu uderzenia te są źródłem przyjemności, a w którym momencie zaczynają sprawiać ból.

Wreszcie na koniec składamy dłoń w lekko zaciśniętą pięść i ponownie uderzamy w nogę. Takie ubijanie stosuje się zwykle na bardzo dużych mięś­niach, w szczególności zaś na mięśniach ud i pleców (ale nie w okolicach talii). Warto wypróbować to na sobie — lekko zaciskamy pięść i krawędzia­mi dłoni uderzamy w udo. Następnie odwracamy dłonie i szybko wybijamy rytm na własnych nogach. Jednocześnie staramy się zaobserwować, jaką reakcję mięśni stymulują różne rodzaje uderzeń. W masażu technikę tę na­zywa się niekiedy rąbaniem. Dobrze sprawdza się ona w przypadku mięśnia dwugłowego uda.

Uświadomienie sobie uczucia wywoływanego przez poszczególne tech­niki opukiwania jest niezwykle istotne. Po wypróbowaniu ich na sobie, na­leży przećwiczyć ich wykonywanie na naszym partnerze, pytając go przy tym o odczucia i nieustannie upewniając się, że odczuwa on przyjemność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.