Pocieranie w poprzek włókien

Włókna mięśniowe zebrane są w wiązki ułożone w tym samym kierunku. Masaż w poprzek włókiem polega na wykonywaniu ruchów w stronę prze­ciwną do kierunku ich ułożenia w mięśniu. W takim przypadku wykonuje się głębszy ucisk — zwykle za pomocą palców i kciuków, a niekiedy także nasad dłoni. Umieszczamy palce na napiętym fragmencie ciała i powoli sta­ramy się dotrzeć do każdego elementu spiętego mięśnia. Ucisk naszych pal­ców pobudza skórę do oddziaływania na warstwy podskórne — podobnie jak w przypadku ruchów kolistych, nie przesuwamy palców po skórze. Siła, którą przykładamy do masowanych mięśni, pochodzi z ruchów naszego ciała, wykonywanych w tył i w przód lub na boki.

Jeżeli chcemy dotrzeć do warstw położonych jeszcze głębiej, kładziemy jedną rękę na drugą. Dłoń znajdująca się na dole przesuwa się w poprzek włókien, wywołując efekt pocierania, zewnętrzna dłoń natomiast zwiększa siłę wywieranego przez nią nacisku. Stosowanie tej techniki umożliwia sto­sowanie silniejszego ucisku w miejscach, w których występują szczególnie silne dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.