Każdy terapeuta jest inny

Szukając idealnego terapeuty, należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przede wszystkim powinniśmy mieć pewność, że terapeuta posiada niezbęd­ne kwalifikacje i wie dokładnie, co robi. Ważne jest także, by odpowiadał nam indywidualny styl pracy konkretnego terapeuty. Entuzjastyczna opinia przyjaciela czy przyjaciółki nie powinna być traktowana jako argument de­cydujący, ponieważ może się okazać, że nasze preferencje są zupełnie inne.

Weryfikacja kompetencji

Należy przyjąć, że za wykwalifikowanego możemy uznać masażystę, który ukończył kurs w szkole masażu (około czterystu lub pięciuset godzin), od­był staż lub program szkoleniowy w warunkach klinicznych, zdał egzamin pisemny i praktyczny oraz pracował pod okiem innego specjalisty przed rozpoczęciem własnych sesji terapeutycznych. Warto zwrócić uwagę na to, jaka instytucja wydała dyplom, którym legitymuje się masażysta — czy była to państwowa szkoła wyższa (na przykład akademia medyczna), czy też policealne lub podyplomowe studium masażu. Usługi w zakresie różnych form masażu świadczone są przez liczne instytucje, organizacje oraz osoby prywatne. Przed skorzystaniem z usług konkretnego masażysty warto więc zawsze sprawdzić jego kwalifikacje.

Osobiste preferencje

Może się okazać, że za najlepszy uznamy masaż wykonany przez pracowni­ka ośrodka sportowego, który umiejętność masowania zdobył dzięki swej ciotce, która z kolei nauczyła się tej sztuki od swojej babki, która przeję­ła tę wiedzę od poprzednich pokoleń… Nie zawsze najważniejszym argu­mentem przemawiającym za wyborem konkretnego terapeuty będzie ściana obwieszona różnego rodzaju dyplomami. Zawsze należy brać pod uwagę także nasze własne wewnętrzne przekonanie. W wielu przypadkach warto zdecydować się na usługi osoby, która po prostu wydaje nam się najlepsza — oprócz argumentów merytorycznych, powinniśmy brać pod uwagę także nasze odczucia oraz wrażenia.

Bez wątpienia niezwykle istotne są poglądy terapeuty na kwestię wy­konywania masażu i stosowania innych elementów bodywork — chodzi przede wszystkim o jego przekonania, wyznawane wartości oraz standar­dy, którymi kieruje się podczas wykonywania zabiegów. Zasady etyki obo­wiązującej masażystów są stosunkowo proste — należy być otwartym na potrzeby każdej masowanej osoby, być wobec niej uczciwym i okazywać jej należny szacunek. Bez względu na okoliczności masażysta powinien też dążyć do osiągnięcia pożądanych przez osobę masowaną skutków terapeu­tycznych. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług konkretnego te­rapeuty warto przeprowadzić z nim rozmowę, by przekonać się, czy będzie się on stosował do wspomnianych wyżej zasad.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.