Szkolenie w zakresie g masażu leczniczego

Aby zostać masażystą, należy odbyć szkolenie obejmujące setki godzin zajęć — zwykle połowa z nich poświęcona jest wykonywaniu masażu, druga po­łowa zaś polega na poddawaniu się zabiegom. Takiej konstrukcji szkolenia przyświeca prosta zasada — aby być dobrym masażystą, trzeba wiedzieć, jakim doświadczeniem powinien być poprawnie wykonany masaż. Oczywi­ście niezwykle istotne jest także to, by wiedzieć i rozumieć, jak współgrają ze sobą ciało i umysł człowieka.

Profesjonalny masażysta powinien być jednocześnie życiowym prze­wodnikiem, życzliwym obserwatorem oraz doskonałym słuchaczem. Masa­żystów uczy się, w jakich okolicznościach powinni zalecić swoim klientom konsultację z lekarzem oraz w jakich przypadkach masaż stanowić może uzupełnienie innego rodzaju kuracji. Profesjonalny masażysta powinien an­gażować się w promowanie filozofii wellness wśród swoich klientów. Oczy­wiście powinien stosować jej zasady także w odniesieniu do siebie.

Każdy, kto przeczytał tę książkę, wie, że masaż to coś więcej niż tylko pocieranie pleców drugiej osoby. Zawodowe wykonywanie masażu to na­tomiast coś więcej niż tylko zarabianie na tym, że inni odczuwają przyjem­ność. Masaż stanowi istotne uzupełnienie życia na wszystkich jego etapach, od narodzin aż do śmierci. Masaż to forma holistycznego podejścia do dru­giego człowieka — wykonywanie zabiegu daje osobie masowanej odpręże­nie i pozwala jej uwolnić się od stresu, przynosi ulgę w bólu, poprawia krą­żenie i przyspiesza usuwanie z organizmu substancji toksycznych. Terapeuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy kochają swoją pracę i którzy czerpią radość z dawania innym przyjemności i przynoszenia im ulgi. Bycie masażystą to pewien specyficzny sposób na życie.

Przebieg szkolenia

Kursy masażu profesjonalnego obejmują zajęcia z zakresu anatomii i fizjolo­gii (w kontekście oddziaływania poprzez dotyk na różne stany i procesy), patologii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie. Niekiedy ele­mentem szkolenia jest także przygotowanie do prowadzenia własnej dzia­łalności obejmujące wiedzę na temat przygotowywania biznes planu oraz rozpoczynania działalności profesjonalnej. Oczywiście uczestnicy takiego szkolenia poznają także ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ele­mentem szkolenia są także wykłady poświęcone kwestiom etyki oraz pew­nych kanonów zachowań i wartości, które powinny obowiązywać w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Uczestnikom kursu przekazuje się też zwy­kle informacje na temat prowadzenia dokumentacji dotyczącej pacjentów oraz dokonywania oceny ich stanu zdrowia w celu doboru optymalnej me­tody terapii. W trakcie kursu uczy się także historii masażu.

Masaż profesjonalny musi dostosowywać się do zmian zachodzących w branży. Przedstawiciele tego zawodu muszą spełniać coraz wyższe standardy i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Kursy masażu mają niekiedy cha­rakter studiów podyplomowych. Terapeuci mogą też uczestniczyć w zajęciach doszkalających, dzięki którym mogą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodat­kowe doświadczenie w zakresie stosowania różnych technik bodywork.

Masaż i inne techniki bodywork cieszą się coraz większym uznaniem i coraz częściej postrzegane są jako istotny element uzupełniający konwen­cjonalną terapię. Masaż to czas przekazywania współczucia poprzez do­tyk. Dla osoby masowanej taki zabieg jest okazją do doświadczania miłości i bezpieczeństwa. Masaż to okazja do tego, by poświęcić trochę czasu same­mu sobie, by oderwać się od pośpiechu i gwaru codziennego dnia. Zarówno osoba masowana, jak i osoba masująca mogą czerpać różnorodne korzyści z zabiegu wykonywanego zgodnie ze sztuką masowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.