Inne tradycje starożytne

Sztuka uzdrawiania poprzez dotyk przekazywana była z pokolenia na poko­lenie przez przedstawicieli wielu różnych kultur. Wiele starożytnych technik przetrwało do dziś, dzięki czemu możemy wykorzystywać ich uzdrawiające właściwości.

Refleksologia

Refleksologia to starożytna technika uzdrawiania poprzez dotyk, którą tra­dycyjnie już uważa się za sztandarowy przykład metody typu bodywork. Re­fleksologia zakłada oddziaływanie na sferę fizyczną i energetyczną człowie­ka. Jest to coś więcej niż pocieranie stóp, ale nie jest to masaż — w trakcie zabiegów kciukami i pozostałymi palcami uciska się pewne punkty znajdu­jące się na stopach, dłoniach oraz uszach i za ich pośrednictwem oddziału­je się na cały organizm. Właściwe oddziaływanie na pewne punkty, strefy i południki energetyczne pozwala bowiem przekazywać bodźce do wielu niedostępnych fragmentów jestestwa człowieka. W trakcie zabiegu wyko­nywanego na stopie można na przykład pobudzać duszę.

Na każdej stopie znajduje się siateczka złożona z ponad siedmiu tysięcy nerwów, które połączone są pośrednio z mózgiem oraz z innymi organami ciała. Zabieg refleksologiczny pozwala wyeliminować stres, poprawia krą­żenie krwi i sprzyja usuwaniu z organizmu toksycznych związków. Jedno­cześnie osoba dotykana odczuwa tak wielkie odprężenie, że po zakończeniu zabiegu czuje się podwójnie wyzwolona. Skutki zabiegu trwają także po jego zakończeniu, ułatwiając osobie, na której został on wykonany, skutecz­ne radzenie sobie ze stresem.

Reiki

Reiki to rodzaj zabiegu mający na celu przywrócenie równowagi energe­tycznej organizmu. Dr Mikao Usui, buddyjski mnich i nauczyciel, który wie­le podróżował i zdobywał wiedzę na temat metod uzdrawiania, odkrył dla współczesnego świata tę starożytną formę dotyku. Zabieg polega na wyko­nywaniu określonych sekwencji ruchów, których celem jest połączenie po­szczególnych czakr. Osoby, które dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu zy­skały wiedzę na temat tej metody, mogą wykonywać zabiegi bądź to kładąc dłonie na ciele odbiorcy, bądź po prostu oddziałując na nie poprzez aurę.

Aura to pole energetyczne i świetlne człowieka, które roztacza się wokół jego ciała. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazały, że z opuszków palców emanują promienie kolorowego światła. Zmiana stanu emocjonalnego człowieka skutkuje zmianą koloru światła widocznego na zdjęciach wykonywanych podczas badań.

Reiki to technika, która pozwala ukoić nerwy, zlikwidować napięcie i osiągnąć ogólne odprężenie. Pomaga także zmniejszyć odczuwanie bólu i przywraca odbiorcy energię i chęć do życia. Reiki to technika tak nieskom­plikowana, że z powodzeniem mogłoby ją stosować dziecko. Jednocześnie jednak siła jej oddziaływania jest tak ogromna, że wielu może wydawać się wręcz cudowna. Istnieją materiały wskazujące na to, że technika Reiki sto­sowana łącznie z medycyną konwencjonalną prowadzi do wyeliminowania wielu objawów chorobowych i przyspiesza proces rekonwalescencji. W trak­cie wykonywania zabiegu Reiki możemy odczuć tkwiącą w nas boską ener­gię i przekazać ją bezwarunkowo odbiorcy z życzliwością i współczuciem.

 

Lomilomi

Lomilomi to tradycyjna hawajska forma terapii, którą pierwotnie wyko­rzystywali wyłącznie rdzenni mieszkańcy Hawajów. Jest to prosta forma masażu leczniczego stosowana w kuracji urazów oraz w usuwaniu napięcia mięśni. Zabieg taki pozwala rozluźnić mięśnie dotknięte skurczem, zwięk­szyć elastyczność tkanek, poprawić wydolność układu krążeniowego i od­dechowego, stymulować układ nerwowy oraz pracę układu pokarmowego. Podstawowym założeniem tej koncepcji masażu jest stymulowanie zdolno­ści organizmu do przeprowadzania procesów samouzdrawiania. Niekiedy zdarza się, że lekarze kierują swoich pacjentów właśnie do specjalistów zajmujących się wykonywaniem zabiegów leczniczych techniką Lomilomi. Tę uniwersalną i uzupełniającą kurację uważa się bowiem za pomocną w procesie leczenia i rehabilitacji. W Stanach Zjednoczonych zabiegi tego typu są w przypadku niektórych schorzeń i urazów refundowane przez ubezpieczenie zdrowotne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.