Masaż głęboki

Masaż głęboki polega na stosowaniu wielu różnych ruchów, poprzez któ­re pobudza się głębiej położone tkanki i powięzi. Masaż ten największe korzyści przynosi wspierającym i ochronnym elementom powięzi, czyli powłokom pokrywającym poszczególne mięśnie. Masaż głęboki pomaga wyeliminować napięcie fizyczne oraz usunąć ograniczenia dotykające tkan­kę mięśniową — dzięki takiemu masażowi układ mięśniowy ma większą zdolność ruchu i przestaje być źródłem bólu. Tym procedurom oddziału­jącym na mechanizmy fizjologiczne towarzyszyć mogą także inne elemen­ty bodywork — na przykład stosowanie odpowiedniego ucisku doskonałe sprawdza się w przypadku starszych, nieusuniętych wcześniej dolegliwości. Masaż głęboki powoduje istotne zmiany w fizycznej strukturze ciała, po­nieważ jego funkcjonowanie zostaje zespolone z odczuciami psychicznymi.

Głównym celem takiego zabiegu jest nadanie ciału nowej struktury poprzez poprawienie sylwetki i uwolnienie napięcia tkwiącego w mięśniach. Kręgo­słup oraz mięśnie zapamiętują zarówno stan związany z poprawnym funk­cjonowaniem, jak i wynikający z doświadczonych urazów. W związku z po­wyższym poprawa kondycji kręgosłupa i mięśni skutkować będzie poprawą sprawności i pracy całego ciała.

Metoda Tragera to technika skutkującą poprawą integracji głębiej poło­żonych tkanek. Została ona opracowana przez dr. Miltona Tragera. Skutkiem stosowania tej metody jest zdobycie przez pacjenta umiejętności rozluźniania się i odczuwania zwiększonych możliwości własnego organizmu. Metoda ta składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest seria rytmicznych ruchów rozciągających, które wykonywane są przez odpowied­nio poruszającą się osobę masującą. Podczas wykonywania tych czynności szczególną uwagę przywiązywać należy do tych fragmentów ciała, w których występują dolegliwości takie jak napięcie czy bolesność stawów. Drugim ele­mentem zabiegu jest przekazanie osobie masowanej wiedzy na temat zesta­wu ćwiczeń, które należy wykonywać samodzielnie w domu. Są to przede wszystkim ćwiczenia sprzyjające utrzymaniu stanu odprężenia i zwiększonej sprawności, który został osiągnięty podczas pierwszej części zabiegu.

Doktor Trager opracował swoją słynną technikę masażu jeszcze zanim uzyskał dyplom lekarza. Jako młody człowiek Trager uprawiał gimnastykę, był także tancerzem. Ze względu na swoją aktywność miał okazję poddawać się masażom wykonywanym przez swojego trenera. Młody Trager zaczął więc eksperymentować z różnymi metodami masażu — najpierw wypróbowywał je na swoim trenerze (dla którego było to wspaniałe doświadczenie), a następnie na swoim ojcu. Po dwóch sesjach odczuwane przez ojca dolegliwości spowodowane rwą kulszową ustąpiły.

Rolfing to metoda głębokiego masażu opracowana przez dr Idę Rolf. Rolfing poprawia kondycję kręgosłupa i całego ciała, jednocześnie uspraw­niając także pracę organów wewnętrznych. Doktor Rolf stwierdziła, że dzieci, które nie dbają o odpowiednią postawę, odczuwają w późniejszym okresie dolegliwości związane z nieprawidłową sylwetką, niedostatecznym napięciem mięśni oraz z zaburzeniami w pracy organów wewnętrznych. Rolfing to metoda pozwalająca na nowo ukształtować sylwetkę oraz stwo­rzyć warunki do współpracy mięśni z tkanką miękką. Technika ta polega na wykonywaniu niezwykle głębokiego masażu za pomocą palców, kosteczek dłoni, zamkniętej pięści lub łokcia.

Masaż oraz jego wszechstronne zastosowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zrozumieniem. Warto poznać i wypróbować różne tech­niki, by przekonać się, że każda z nich jest źródłem nieco innych doznań — niektóre metody są subtelne, inne natomiast wywołują silne wrażenia. Powinniśmy pozwolić swoim dłoniom i palcom uczestniczyć w tej niekoń­czącej się przygodzie dotyku.


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.