Medycyna Japonii

System medycyny japońskiej w znacznej mierze opiera się na założeniach starożytnych wschodnich filozofii. Także w Japonii rozpatruje się proces le­czenia przez pryzmat oddziaływania biegunów yin i yang oraz pięciu podsta­wowych pierwiastków. Uznaje się, że leczyć można poprzez oddziaływanie na południki energetyczne. Właśnie przywracanie odpowiedniego poziomu ki, czyli energii życiowej, jest podstawowym celem masażu shiatsu, japoń­skiej metody uciskania palcami. Ważnym elementem tradycyjnej medycyny japońskiej jest metoda Kampo, zakładająca wykorzystywanie leczniczych właściwości rosnących w Japonii ziół.

Mianem tsubo określa się konkretny punkt leżący na południku energetycznym, w którym stosowany jest ucisk charakterystyczny dla masażu shiatsu. Zastosowanie ucisku na punkt tsubo powoduje eliminację przekrwienia i przywrócenie harmonii organizmu poprzez poprawę przepływu ki, czyli energii życiowej. Poprawne stosowanie ucisku prowadzi to przywrócenia i utrzymywania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Shiatsu

Shiatsu to japońskie słowo oznaczające stosowanie ucisku palcami. Shiatsu zakłada stosowanie ucisku palcami i dłonią, a także delikatne wykonywa­nie ruchów rękami w celu stymulowania przepływu energii życiowej, czyli ki, a tym samym w celu poprawienia stanu zdrowia poddawanej zabiegom osoby. Masaż shiatsu opiera się na założenia filozofii Wschodu — celem jego wykonywania jest oddziaływanie na człowieka jako na pewną całość, przywrócenie równowagi między biegunami yin i yang oraz stworzenie dogodnych warunków do przepływu ki. Cel osiąga się poprzez uciskanie punktów tsubo położonych na południkach energetycznych docierających do poszczególnych organów i fragmentów ciała. Wykonywanie tego zabie­gu pozornie może wydawać się niezwykle proste. W rzeczywistości jednak wymaga ogromnej wiedzy na temat energii życiowej oraz umiejętności do­prowadzenia człowieka do stanu pełnej równowagi. Poprzez oddziaływanie na poszczególne punkty osiągnąć można harmonię ciała, umysłu i ducha. Regularne poddawanie się masażowi shiatsu pozwala nauczyć swój orga­nizm, że harmonia jest stanem najbardziej pożądanym.

Osoba poddająca się zabiegowi jest w pełni ubrana i siedzi lub leży na macie bądź też na odpowiednio ułożonych poduszkach. Osoba wykonująca masaż uciska natomiast kolejne punkty położone na liniach energetycznych. Elementem zabiegu jest także rozciąganie i wykonywanie ruchów pewnymi fragmentami ciała. Masaż shiatsu wspomaga proces usuwania toksyn, po­zwala wyeliminować napięcie i sprzyja swobodnemu przepływowi energii. Dzięki temu po zakończeniu sesji osoba masowana odczuwa odprężenie i przypływ energii.

 

Kampo

System Kampo, który rozwijał się w Japonii na przestrzeni wieków, zakłada stosowanie określonych rodzajów ziół w przypadku występowania różne­go rodzaju objawów. Poszczególne zioła pomagają wyeliminować reakcje organizmu na różne choroby (pomagają zatem zwalczyć objawy) — nie są natomiast środkiem umożliwiającym usunięcie przyczyny, czyli całkowite wyleczenie. Kampo oddziałuje na sho chorego, czyli na jego reakcję na stan fizyczny, psychiczny i duchowy oraz na uwarunkowania społeczne. Warun­kiem przywrócenia harmonii, za którą odpowiada energia życiowa, czyli ki, jest ustanowienie równowagi sho.

Choremu w zależności od charakteru dolegliwości podaje się jedno zioło lub mieszankę złożoną z kilku roślin. Tradycyjna medycyna zna setki różnych formuł odpowiednich dla różnych możliwych stanów sho pacjen­ta. Ogólnie rzecz biorąc, ze stosowaniem mieszanek odpowiadających for­mułom Kampo nie wiąże się występowanie żadnych poważnych skutków ubocznych. Z tego względu wielu osobom tego typu kuracja wydaje się lep­sza niż leczenie środkami farmakologicznymi. Zioła wykorzystywane w me­todzie Kampo zawierają wiele różnych substancji wspomagających działanie substancji głównej, a przy tym praktycznie nieszkodliwych dla organizmu. Niektórzy specjaliści zajmujący się stosowaniem metody Kampo łączą ją z masażem shiatsu. Inni specjalizują się wyłącznie w ziołolecznictwie i pole­cają swoim pacjentom wizytę u specjalisty z dziedziny masażu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.