Tradycja ajurwedyjska

Ajurweda to słowo, które można by przetłumaczyć jako „nauka o życiu”. Na­uka ta wskazuje, jak żyć zdrowo — jej wskazania dotyczą przede wszystkim stosowania medytacji, jogi, masażu, odpowiedniej diety i ziołolecznictwa. Zasady składające się na tradycję ajurwedyjską kształtowały się na przestrze­ni pięciu tysięcy lat i wywodzą się ze starożytnej cywilizacji indyjskiej. Ajur­weda zakłada podejmowanie pracy nad ciałem i umysłem, a także leczenie poprzez oddziaływanie na układ nerwowy. Celem podejmowania wszelkich działań powinno być dążenie do zjednoczenia osobowości poszczególnych jednostek z pewnym wyższym „ja”, z czystą świadomością absolutu.

Odnalezienie równowagi energii życiowej wszechświata zwanej prana daje jednostce poczucie harmonii i błogości. Działania charakterystyczne dla tradycji ajurwedyjskiej mają na celu przede wszystkim oddziaływanie na sferę energetyczną człowieka. Dopiero w dalszej kolejności zwraca się uwa­gę na jego stan fizyczny. Oddziaływanie na pranę powoduje, że układ ner­wowy podejmuje aktywność uzdrawiającą, wysyłając odpowiednie sygnały do poszczególnych fragmentów ciała, które z kolei przekazują zmienioną informację do mózgu.

Filozofia ajurwedyjska zakłada przyjmowanie w pełni pozytywnego na­stawienia do świata — wyzbycie się wszelkich negatywnych myśli, uczuć i za­chowań. Każdy z nas może stać się pełnym i zdrowym człowiekiem. Każdy z nas może też zdecydować się podjąć wysiłek zmierzający do uwolnienia się od bólu, chorób, niedogodności oraz strachu. Każdy człowiek posiada w so­bie dość siły, by wyzwolić się od wszelkich ograniczeń. Wszystko jest możli­we. Niezwykle istotnym elementem koncepcji ajurwedyjskiej jest stosowanie jogi, medytacji i wizualizacji. Do tradycji tej należy także wykorzystywanie ziół aplikowanych zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Warto także wspomnieć o roli jedzenia, które powinno być proste, ale jednocześnie ele­ganckie — powinno być pokarmem nie tylko dla ciała, ale także i dla duszy.

Joga

Joga to popularna od wieków metoda lecznicza stanowiąca integralny ele­ment tradycji ajurwedyjskiej. Joga uczy, jak należy się skupić i skoncentrować na chwili obecnej. Joga daje wiedzę o właściwym sposobie oddychania oraz o posługiwaniu się oddechem w celu osiągnięcia pełnej mobilizacji całego cia­ła. Można by nawet powiedzieć, że joga wykorzystuje nasz oddech, by poprzez niego szkolić nasze ciało i umysł w zakresie osiągania pełnego zdrowia.

Joga to pewien model życia. Jeżeli świadomie i odpowiedzialnie zaangażujemy się w uprawianie jogi, nasze życie zmieni się na lepsze. Umiejętność właściwego oddychania oraz zrozumienie istoty ruchów własnego ciała pozwala odkryć tkwiący w nim pierwiastek boski. Poznając własne słabości, zrozumiemy, że wszyscy ludzie są częścią tego samego świata.

 

Masaż ajurwedyjski

Ajurwedyjski system masażu wyraźnie czerpie z podstawowych założeń tego systemu filozoficznego i charakterystycznej dla niego koncepcji leczenia. Ajurweda to nauka o życiu — jej podstawowym celem jest pomóc ukształ­tować taki styl życia, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie pełni zdro­wia poprzez zrozumienie związku między ciałem a umysłem. W związku z powyższym nadrzędnym celem człowieka powinno być dążenie do zyska­nia świadomości swojego ciała i ducha. Równowaga tych elementów jest kwestią o kluczowym znaczeniu.

Równowagę ciała, umysłu i ducha można osiągnąć, stosując odpowied­nią dietę, określony sposób myślenia i zestaw ćwiczeń. Jednocześnie ko­nieczne jest także wypracowanie w sobie odpowiedniej motywacji, woli da­wania siebie innym oraz współodczuwania. W tym systemie filozoficznym ogromną rolę odgrywa masaż. W szczególności zaleca się wykonywanie masażu na samym sobie codziennie przed rozpoczęciem porannej toalety. Taki zabieg pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych związków i pobu­dza do pracy poszczególne układy.

Masaż ajurwedyjski można stosować codziennie — można w tym celu wykorzystywać oliwkę, ale można też z niej zrezygnować. Ruchem przypo­minającym mycie włosów masujmy głowę, a następnie długimi, gładzącymi ruchami przesuwamy się w dół przez klatkę piersiową tak daleko, jak tylko możemy sięgnąć. Następnie zaś masujemy ramiona i nogi. Dłońmi pocie­ramy stopę, a później uciskamy duże palce nóg. Taki masaż to wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia, szczególnie jeżeli przed jego wykonaniem rozciągniemy mięśnie zgodnie z zasadami jogi. Równowaga struktury i energii jest warunkiem osiągnięcia poczucia pełnego i silnego „ja”, na które prze­cież każdy z nas zasługuje. Bodywork i masaż to metody pozwalające nam utrzymać równowagę lub też przywrócić ją w chwilach zwątpienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.