Boki

Stajemy po jednej stronie ciała i sięgamy ramionami na drugą stronę ple­ców, umieszczając dłonie na boku. Będziemy się teraz zajmować mięśniem najszerszym grzbietu. Stosując techniki masażu petrissage, takie jak gładze­nie, unoszenie, wałkowanie i delikatne ściskanie, masujemy cały mięsień od talii aż do okolic ramienia.

Powinniśmy upewnić się, że podnosząc i przytrzymując skórę, używa­my odpowiedniej siły. Wykonywane ruchy należy zastosować na poszcze­gólnych fragmentach ciała znajdujących się na boku i ostatecznie wrócić do mięśni pleców. Staramy się wyobrazić sobie linie prowadzące od bioder do ramienia i wzdłuż nich wałkować i ugniatać skórę, stopniowo przesu­wając się w kierunku kręgosłupa. Cały zabieg powtarzamy także na drugiej stronie pleców. Ręce na zmianę unoszą się i uciskają mięśnie, poruszając się spokojnym rytmem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.