Dolne partie ciała

Osoba poddająca się masażowi leży cały czas na brzuchu. Okrywamy jej plecy i ramiona tkaniną, by nie uległy one wychłodzeniu. Następnie zdej­mujemy przykrycie z lewej nogi i układamy je między nogami tak, by luźny koniec materiału spoczywał na prawym udzie.

Na ręce nakładamy pewną ilość oliwki i, rozpoczynając od pośladów, obiema rękoma wykonujemy delikatne posuwiste ruchy w kierunku kolana. Przy okazji upewniamy się, że zastosowaliśmy odpowiednią ilość oliwki. Wy­konujemy ruch w górę i w dół uda trzy lub cztery razy. Następnie za pomo­cą obu rąk stosujemy technikę wyżymania na wszystkich tylnych mięśniach nogi — od krawędzi pośladów aż do kostek. Masaż wymaga przesunięcia rąk w górę i w dół od trzech do czterech razy. Po zakończeniu tego elementu zabiegu chwytamy w obie ręce skórę znajdującą się w górnej części uda i lek­ko ją ściskamy. W taki sam sposób postępujemy ze wszystkimi fragmentami ciała aż do kostki, a następnie z powrotem. Całą procedurę powtarzamy jeszcze raz.

Przy wykonywaniu masażu nie należy pomijać mięśni znajdujących się na biodrze. Umieszczamy lewą rękę na biodrze i wykonujemy naprzemienny kolisty ruch palcami i nasadą dłoni. Takim zabiegom poddajemy cały obszar uda, przenosząc się także na pośladki. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, na­leży stosować koliste ruchy ugniatające — w ten sposób można w istotnym stopniu przyczynić się do rozluźnienia mięśni.

Stajemy teraz przy stopach masowanej osoby i unosimy obiema rękoma lewą łydkę. Kolano pozostaje zgięte, a my chwytamy stopę w dłonie, kciu­kami wykonując okrężne ruchy po jej podeszwie. Powoli opuszczamy nogę i łagodnym ruchem przenosimy dłonie na łydkę. Wszystkimi palcami ma­sujemy okolice kolana okrężnymi ruchami — robimy to bardzo delikatnie, nie stosując ucisku.

Ponownie przesuwamy ręce w okolice kostki i wykonujemy drob­ne okrężne ruchy w jej okolicach — jest to dość wrażliwy fragment ciała, w związku z czym nie należy w tym miejscu stosować zbyt silnego ucisku. Samymi tylko palcami uciskamy następnie mięśnie w poprzek łydki. Po­woli przesuwamy palce po całej powierzchni łydki w górę aż do kolana — stosujemy przy tym delikatny ucisk i ugniatanie. Po zakończeniu pracy w poprzek włókien mięśni łydki ponownie umieszczamy ręce w okolicach kostki i jeszcze raz przesuwamy dłonie w kierunku kolana, tym razem jed­nak wzdłuż włókien.

Wgłębienie w okolicach łydki to niezwykle czułe miejsce. Równie wrażliwy jest także obszar położony po przeciwnej stronie kolana. Przy masowaniu tych obszarów należy stosować niezwykle delikatny dotyk. Jeżeli na żyłach występują żylaki, należy unikać bezpośredniego ucisku żył. Jeżeli w ogóle stosujemy masaż, powinniśmy ograniczyć się jedynie do delikatnego gładzenia okolic ich występowania.

Łydkę ugniatamy na zmianę palcami i nasadą dłoni, stosując za każ­dym razem zdecydowany i krótki ucisk. Uciskamy mięśnie, przesuwając się w kierunku kolana, a następnie znad kolana w kierunku pośladków. Prze­prowadzamy tę samą procedurę trzykrotnie, za każdy razem rozpoczynając powyżej kostki i uciskając mięśnie naprzemiennymi ruchami dłoni.

Następnie rozpoczynamy masaż od pośladów, przesuwając dłonie ku dołowi. W tym wypadku stosujemy technikę wyżymania — lekko okrężny ruch połączony ze szczypaniem. Kiedy dotrzemy do kostki, lekko przekrę­camy nogę i rozpoczynamy przesuwanie dłoni ku górze.

Po zakończeniu zabiegu przykrywamy lewą nogę i rozpoczynamy pracę z mięśniami nogi prawej. Powtarzamy te same ruchy, masując pośladki, bio­dra oraz uda i łydki. Cały czas staramy się pracować w stałym rytmie, jeżeli to konieczne, regulujemy też ilość stosowanego olejku. W trakcie masażu upewniamy się także, że osoba masowana odczuwa przyjemność i w miarę potrzeby dostosowujemy nasz dotyk.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.