Kark

Masaż karku rozpoczynamy od nałożenia oliwki na górną część barku oraz na całą tylną część szyi. Odchylamy głowę masowanej osoby na jedną stro­nę i, podtrzymując ją jedną ręką, wmasowujemy w kark oliwkę. Następnie przechylamy głowę na drugą stronę i w analogiczny sposób rozprowadzamy oliwkę po drugiej stronie karku. Podnosimy nieco głowę i delikatnie odchy­lamy ją ku przodowi, układając ją w swoich rękach jak w kołysce. Trzymając kciuki wzdłuż karku, uciskamy palcami jego mięśnie.

Delikatnie zagłębiamy palce i wykonujemy okrężne ruchy, lekko ugnia­tając mięśnie. Kark jest jednym z obszarów, które należy masować z zacho­waniem szczególnej ostrożności — nieustannie należy upewniać się, że nie zadajemy osobie masowanej bólu.

Następnie przechylamy głowę na jedną stronę. Podczas gdy jedną ręką przytrzymujemy ją w stabilnej pozycji, palcami drugiej zataczamy małe kół­ka wzdłuż krawędzi karku. Ruch rozpoczynamy od krawędzi barku — kie­rujemy się w stronę karku, ostrożnie ugniatając mięśnie znajdujące się pod palcami. Poruszając się po karku, stosujemy ucisk aż do momentu, gdy do­trzemy do okolic potylicy (lub do kościstego zagłębienia znajdującego się pod uchem).

Masaż okolic potylicznych polega na trzykrotnym przyciśnięciu palców na czas pięciu sekund. Po wykonaniu tej czynności przechylamy głowę na drugą stronę i powtarzamy uciskające ruchy okrężne po przeciwległej stro­nie karku.

Następnie obejmujemy dłońmi tylną część karku. Głowa leży płasko na stole, a my delikatnie ją ciągniemy. Przytrzymujemy i odliczamy do trzech, a następnie posuwistym ruchem przenosimy dłonie do krawędzi barków. Powtarzamy tę czynność dwukrotnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.