Stopy

Będziemy masować całą powierzchnię obu stóp — ich część wierzchnią i boczną oraz podeszwy. Stopy masujemy po kolei, umieszczając je na dru­giej nodze. Zaczynamy od uciskania i ugniatania podeszwy obiema rękami. Kciukiem wykonujemy na stopie koliste ruchy pocierające.

Palcami jednej ręki uciskamy następnie podeszwę stopy na pięcie. Wzdłuż wyimaginowanych linii przesuwamy dłonie w kierunku palców, cały czas utrzymując ucisk. Podbicie stopy jest zwykle bardziej delikatne niż inne części, dlatego należy stosować na jego obszarze mniej silny ucisk.

Następnie, również obiema dłońmi, wykonujemy masaż okolic kostki. Palcami ugniatamy delikatnie, lecz zdecydowanie znajdujące się na tym ob­szarze elementy ciała. Rozmasowujemy „wszystkie przestrzenie otaczające kostkę, zsuwamy się także z tyłu aż do pięty. Pamiętajmy jednak, że znajdu­jące się tam ścięgno Achillesa jest niezwykle delikatnym fragmentem ciała — ucisk powinien być zatem niezwykle delikatny. Po wykonaniu tej czyn­ności gładzimy okolice kostki ruchami, które stopniowo stają się coraz bar­dziej subtelne — pod koniec tej części zabiegu powinniśmy zaledwie lekko dotykać opuszkami palców skóry w okolicach kostki.

Przechodzimy teraz do masażu palców stopy. Chwytamy je w jedną dłoń, po czym delikatnie ściskamy i puszczamy. Możemy przy tym stoso­wać delikatny ucisk nasadą masującej dłoni. Następnie masujemy po kolei wszystkie palce, wykonując ruchy od ich nasady w kierunku paznokcia. Staramy się stosować ucisk o odpowiedniej sile, pamiętając, że masaż powi­nien być wykonywany zdecydowanie, ale delikatnie. Masujemy zewnętrz­ną i spodnią stronę palców. Ponownie chwytamy wszystkie palce w dłoń i delikatnie ściskamy. Na koniec gładzimy wierzchnią i spodnią część sto­py, starając się stosować możliwie subtelne ruchy. Po zakończeniu zabiegu przechodzimy do masowania drugiej stopy — rozpoczynamy od uciskania i ugniatania podeszwy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.