Głęboki ucisk

W miarę jak będziemy przechodzić do tych fragmentów ciała, które wy­magają naszej uwagi, lekki dotyk należy zamienić na głęboki ucisk. Nasze dłonie zaczynają spełniać rolę oczu — muszą wyczuć, które miejsca należy dotykać delikatnie, a które uciskać silniej. Nasze dłonie „przemawiają” do masowanego ciała, a ono z kolei poprzez dłonie „przemawia” do nas. Sto­sowanie głębokiego ucisku umożliwia zachowanie nieustającego kontaktu z bezpośrednim źródłem dolegliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.