Stany chorobowe

Są takie stany chorobowe, w których masaż nie jest zalecany. Jeśli osoba masowana ma podwyższoną temperaturę — na przykład na skutek infekcji — masaż zdecydowanie nie jest najlepszą formą relaksacji. Podwyższona temperatura to stosowana przez organizm metoda obrony przed drobno­ustrojami chorobotwórczymi, które atakują nasz system immunologiczny. Gorączka jest więc sygnałem, że organizm stara się zlokalizować i usunąć szkodliwy dla niego czynnik. Masaż mógłby zakłócić naturalne procesy zachodzące wówczas wewnątrz ciała — właśnie dlatego lepiej jest zaczekać do momentu, gdy temperatura wróci do normy.

Masaż nie jest też zalecany w przypadku osób, które odczuwają silny ból (nawet jeśli jest on spowodowany napięciem mięśni). Kiedy mięśnie opanowane są silnym kurczem — będącym czymś więcej niż skurczem wy­nikającym ze zmęczenia — masaż nie przyniesie ulgi osobie dotkniętej taką dolegliwością. Jeżeli mięśnie znajdują się w takim kurczu, że poruszanie nimi jest praktycznie niemożliwe, należy bezwzględnie udać się do profe­sjonalnego terapeuty zajmującego się masażem. Czasami nawet taki czło­wiek nie będzie w stanie pomóc i będzie zmuszony skierować pacjenta do odpowiedniego lekarza.

Poprzez ból organizm informuje nas, że wystąpił jakiś poważny problem lub trudności natury wewnętrznej. Osobie masowanej należy to zawsze uświadamiać i zwracać jej uwagę na konieczność konsultacji z lekarzem. Przed taką konsultacją nie powinno się rozpoczynać masażu.

Nie powinno się masować także osób mających trudności z oddycha­niem. Niewskazane jest również masowanie osób zdezorientowanych, zde­nerwowanych lub też znajdujących się w stanie paniki. Osoby starsze i cier­piące na osteoporozę także powinny skonsultować się z lekarzem, zanim poddadzą się terapii masażem. W takiej sytuacji ewentualny masaż powi­nien być przeprowadzany szczególnie delikatnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.