Wrogi dotyk

Pod żadnym pozorem nie wolno masować osoby, na którą jesteśmy źli. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii dotykowej należy z taką osobą porozmawiać i wyjaśnić wszelkie problemy i wątpliwości. Masaż jest wspa­niałą techniką relaksacyjną i odpowiednio wykonany wiąże się z uczuciem przyjemności. Dlatego też zawsze powinien być wyrazem bezinteresownej chęci dawania, a nigdy złości.

Każdy ewentualny konflikt z osobą masowaną powinien zostać roz­wiązany przed przystąpieniem do zabiegu. Osoba ta może odczuwać nega­tywne emocje masującego nawet wówczas, gdy nie będzie ich adresatem. Dlatego zanim przystąpimy do masażu, powinniśmy się w pełni wyciszyć. Nie wolno zapominać, że masaż jest formą terapii nie tylko o charakterze fi­zycznym, lecz także energetycznym — wszystko, co czujemy, zostanie przez dotyk przeniesione na osobę masowaną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.