Medytacja

Głównym celem medytacji jest pozbycie się stresu poprzez wyciszenie cen­tralnego układu nerwowego. Wraz z wyciszeniem tego układu zaczynamy żyć chwilą obecną, jednoczymy się ze swoim ciałem, umysłem i duszą. Me­dytacja uspokaja ciało i umysł, co pozwala nam poradzić sobie z uczuciami będącymi źródłem stresu — złością, depresją, bólem czy strachem.

Istnieje bardzo wiele metod medytacji i co najmniej tyle samo ksią­żek opisujących zasady ich stosowania. Postarajmy się wybrać jedną, która będzie najlepiej odpowiadała naszym potrzebom. Dobrym początkiem jest modlitwa, jedna z najstarszych form medytacji i pozytywnej afirmacji. Wy­korzystajmy znane nam modlitwy i wyznaczmy sobie określoną porę dnia, kiedy będziemy je odmawiać. Im dłużej będziemy to robić, tym spokojniejsi i szczęśliwsi się poczujemy.

Od modlitwy możemy przejść do innych form medytacji lub też pozo­stać przy tym, co już znamy — najważniejsze jest to, by znaleźć skuteczną metodę i nie ustawać w jej realizowaniu. Nawet przy napiętym planie dnia można znaleźć 5-10 minut, które przeznaczymy na wyciszenie umysłu. Możemy spróbować medytacji zaraz po przebudzeniu lub tuż przed samym położeniem się spać — każde skuteczne rozwiązanie jest dobre. Medytujmy konsekwentnie, a na pewno dostrzeżemy różnicę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.